‘‘Het is de enige belasting waarmee lokaal kan worden “gespeeld’’.”

Met een wereld die in brand staat, vallen heel veel ergernissen in het niet.  Omgekeerd is het bijna onvoorstelbaar dat ondernemers met zoveel onzindingen worden lastig gevallen vandaag de dag.

Neem nou de lokale belastingdienst in Rotterdam. De afgelopen jaren blijken er steeds fouten te zijn gemaakt in de te versturen aanslagen. Hele delen van de stad worden regelmatig vergeten. Dat wordt dan na ontdekking gecorrigeerd. Meestal door de te late heffingen in één keer aan te maken en te versturen. Ploft er zomaar voor een aantal jaren (én een substantieel bedrag) OZB-heffingen op de mat.  Soms OZB- eigenaar, soms OZB- gebruiker. De ZZP-heffing hebben we gehad en recent waren de jaren 2013 en 2014 met terugwerkende kracht aan de beurt.

Vanuit diverse hoeken bereikte ons het bericht dat ondernemers in alle delen van de stad na-heffingen OZB-gebruikers hadden ontvangen, plus een heffing met terugwerkende kracht reinigingsrecht. Samen met de heffing van 2015 liep dat weer lekker op. En los van het geld, het is ook super vervelend! De boeken over 2013 en 2014 zijn gesloten, de cijfers gedeponeerd en dan komt de overheid er nog eens achteraan. Irritant, niet verwacht en erg onprofessioneel dat het een stad als Rotterdam maar niet lukt om de belastinginning goed op orde te krijgen.

Bellen met het informatienummer en dan doorverbonden willen worden met de belastingdienst lukt vervolgens ook niet. De alleraardigste dames en heren van 14010 hebben de duidelijke instructies niet door te mogen verbinden. Rest er niks anders dan schriftelijk het ongenoegen duidelijk te maken.  En u weet het, eerst betalen, anders volgt mogelijk ook nog de boete met de rente. En als u gelijkt hebt, krijgt u uw geld terug zonder rente.

Aan de andere kant is Rotterdam goed in het verzinnen van belastingen. Wij hebben de aanslagen gezien van de precario voor balkons. Ja, u leest het goed. Balkons, of iedere andere vorm van uitkraging aan een gebouw dat zweeft boven de publieke ruimte en daar moeten ondernemers ook precario voor betalen. Top voor een stad die zo bezig is met haar architectuur!

Van de OZB heffingen weten we dat deze bedragen worden gebruikt om de gemeentebegroting te dichten. Het is de enige belasting waarmee lokaal kan worden “gespeeld”. Een precario-heffing voor balkons is echter wel heel creatief. Een oud-directeur van ds+v die ik er naar vroeg, had er nog nooit van gehoord en vond het over-vlijtig dat het bestond en werd geïnd.

 

Omdat De Zakenpartner op bedrijventerreinen en in winkelgebieden continue met ondernemers werkt, zijn we erg benieuwd of er nog meer bijzonderheden te melden zijn op het gebied van lokale belastingen.

Tijdens een recent bezoek aan de Spaanse Polder van wethouder Struijvenberg hebben we het fenomeen van teveel aanslagen tegelijk en het balkon-precario-verhaal aan hem voorgelegd. Hij zou het meenemen. Mocht u er ook “last” van hebben gehad, stuur mij dan een mail. Kunnen we met alle andere ondernemers die met terugwerkende kracht deze aanslagen hebben ontvangen eens goed met het college gaan praten.