2014, “A year for Change”

Weet u het nog de kreet die Obama aan de macht bracht, “Change, yes we can”. Achteraf is gebleken dat er sinds januari 2009 heel veel is veranderd door de bankencrisis die doorging in de financiële (landen) crisis en uiteindelijk zorgde voor de economische crisis in het Westelijk deel van de wereld. Dat had Obama natuurlijk niet bedoeld met “Change, Yes We Can“. Maar hij bedoelde natuurlijk wel dat we weer een beetje terug zouden komen op aarde in de Westelijke wereld en dat we anderen een beetje ruimte zouden geven om een menswaardig en democratisch leven op te bouwen, zonder oorlog en onderdrukking. Dat het makkelijker is om uit te spreken dan uit te voeren is wel gebleken. De USA komt langzamerhand economisch in rustiger vaarwater maar is een paar keer langs de afgrond gescheerd door de “ Fiscal Cliff” en de “ Budget Cliff” . Toch is er nu aanhoudende economische groei en gaat de FED het bijdrukken van geld verminderen, zodat het enorme begrotingstekort van de USA aangepakt gaat worden. Het is nog een beetje broos maar het schuifelt de goede kant op.
In West Europa hobbelen we achter Duitsland aan. De crisislanden, Ierland, Griekenland, Portugal en Spanje krabbelen weer op. Italië doe het redelijk, over Frankrijk maakt men zich zorgen maar dat valt nog niet tegen.
Ons eigen land is zoals eerder voorspeld na de zomervakantie uit de crisis gekomen en gaat de noodzakelijke hervormingen doormaken die in een melê van akkoorden zijn opgetekend.

Kortom er is wat licht aan het eind van de economisch tunnel.

De grote vraag is nu wat gaan we er mee doen. Gaan we weer voor maximale economisch groei of hebben we een lesje geleerd? Gaan we weer voor graaien, over financieren en luchtkastelen bouwen of gaan we voor duurzame groei , eerst verdienen en dan uitgeven?
Immers de uitdagingen van voor de economische crisis zijn nog niet weg. Klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, verschuivingen van economische macht naar het oosten van de wereld, oorlog en geweld in met name het Midden Oosten en Afrika, het is er nog allemaal.

Het zijn natuurlijk in hoge mate geo-politieke uitdagingen waarop wij als ondernemers slechts ten dele invloed op hebben maar wel mee te maken hebben of krijgen. Immers de economische groei in ons deel van de wereld hangt steeds meer af van de ontwikkelingen elders in de wereld zeker de economische ontwikkeling van handelsland Nederland. We zien dat we als Nederland best goed kunnen scoren met innovatieve en kwalitatief hoogstaande producten die steeds duurzamer worden in de zin van energiegebruik, uitstoot van schadelijk stoffen, sneller productie en minder gebruik van grondstoffen. Kortom slimme oplossingen voor een groeiende wereld zeker op het gebied van voedsel, water, energie en gebruiken van grondstoffen.

Innovatie en technologische (door) ontwikkeling en slimme concepten om die moderne technologieën ook daadwerkelijk uit te nutten zijn en worden steeds belangrijker. Inventiviteit en creativiteit om met minder financiële middelen toch die innovaties te doen en tijdens de verbouwing van uw onderneming de winkel te laten doordraaien wordt de uitdaging van 2014.
Verandering dus en dat wel permanent, een transitie naar een daadwerkelijk mondiale concurrentie in bijna alle ondernemingsactiviteiten dat wordt een belangrijk deel van uw business planning (bewust of onbewust) met toepassing van de belangrijkste technologieën. Daarnaast wordt u door financiële en concurrentie omstandigheden gedwongen gefocust, lean en mean te opereren. Kortom echt ondernemen dus!

Wij van de Kennisclub gaan dat samen met u beleven,
“back to basics and jump to the future “ een hell of a job maar ik heb er zin an!

Ondernemend nieuwjaar, gewenst,
“ Change, Yes we can” !

Wim van Sluis,
Directeur Kennissenclub.