Clubsourcing®

Empowered by TNO

De Kennissenclub geeft invulling aan de denktafels

Wat gaan we doen?

Samen met TNO wordt dit topinitiatief opgezet en georganiseerd onder de naam Clubsourcing®. Ondernemers uit de Kennissenclub krijgen gelegenheid om een specifieke innovatievraag onder de aandacht te brengen bij een groep van ongeveer tien experts. Deze experts bestaan deels uit leden van de Kennissenclub en externe specialisten. In een ongeveer twee uur durende sessie zal onder leiding van een moderator over de innovatievraag worden gediscussieerd. De bijeenkomsten zijn besloten. De uitkomsten zullen, voor zover wenselijk, worden gedeeld met de clubleden.

Arij van Berkel, Innovatiedirecteur Chemie bij TNOMarleen de Wilde is Directeur Market Intelligence bij TNO

Opvolging 
Er zullen ongeveer drie Clubsourcing® sessies per jaar worden georganiseerd. De Kennissenclub zal binnenkort de eerste groep ondernemers benaderen en de eerste innovatievragen bepalen. Meer informatie volgt.