Verslagen

Empowered by TNO

Volg hier de verslagen van de Clubsourcing® sessies die de Kennissenclub in samenwerking met TNO heeft gehouden.

 


Vrijdag 10 februari 2012

Eerste Clubsourcing® bijeenkomst groot succes: Op zoek naar afval!

Eerste clubsourcing

IJzige vrieskou, een prachtige industriële omgeving met duizenden lichtjes, een heerlijk ontbijt, een uitdagende ondernemersvraag, ontvangen worden op de Vondelingenplaat RT door gastheer David Heijkoop van Van Bentum Recycling Centrale; wie wil daar nou niet vroeg zijn bed voor uit komen?

Door ondernemerschap, visie en lef is in 1982 een prachtig bedrijf ontstaan: Van Bentum Recycling Centrale (BRC). Doelstelling van BRC is om op een milieu verantwoorde wijze zowel steenachtig bouw en sloopafval als teerhoudendasfalt te reinigen dan wel te recyclen tot hoogwaardige grondstoffen voor toepassing in de betonindustrie en de grond-, weg-, en waterbouw. De strategie van BRC is er op gericht om samen met ondernemingen optimale efficiëntie te bereiken en innovaties te bewerkstelligen.

BRC was gastheer en vragensteller tijdens de eerste clubsourcing® sessie

De opzet van Clubsourcing®  was voor David Heijkoop van BRC dan ook een mooie gelegenheid om zijn  innovatievraag te stellen : Welke andere stromen dan asfalt kan uit het havenindustrieel complex van Rotterdam nog meer worden verwerkt, om enerzijds het gebruik van aardgas te verminderen en anderzijds minder afhankelijk te worden van de hoeveelheid teerhoudend asfalt, welke eindig is. Zonder dat hierbij de kwaliteit van het door Van Bentum geproduceerde zand-, grinden stoffractie negatief in kwaliteit wordt beïnvloed.

In een twee uur durende sessie hebben, onder leiding van Wim van Sluis, Gerrit Brem, Universiteit Twente; Arij van Berkel en Marco Linders, TNO; Jan Berkhout en Wim Mourus, Van Gansewinkel; Frank van den Aarsen, Nesraad Project; Ad Bruijns, Dura Vermeer; Gerrit-Jan van der Pol, GMB, zijnde leden van de Kennissenclub en externe specialisten, zich gebogen over de vraag van David Heijkoop en Cees Opstal van BRC.

In de discussie werd al snel duidelijk dat er meer dan genoeg, soms onvermoede, mogelijkheden om afvalstromen als brandstof uit het haven industrieel complex in te zetten ter vervanging van aardgas. Ter sprake kwamen onder andere reststromen uit de raffinaderijen, reststromen van krakers uit de chemie, afvalstromen van tankopslag en biogebaseerde afvalstromen. Voldoende stof om een aantal vervolgacties op te nemen. Een concreet vervolg wordt een workshop van Deltalinqs. Daarnaast stellen TNO en Van Gansewinkel hun kennis en netwerk ter beschikking.

Om 10 uur werd de meeting afgesloten en werd door iedereen geconcludeerd dat het bij elkaar brengen van kennis en kunde van verschillende partijen nieuwe opportunity’s heeft opgeleverd. Een waardevolle bijeenkomst en niet alleen voor BRC!

Op naar de volgende innovatievraag!

Marleen de Wilde