Fuentz

Fuentz

Fuentz (een samenvoeging van het Spaanse feunte dat bron betekent en het engelse woord friends) is een investeringsplatform opgericht door de Kennissenclub. Met behulp van Fuentz wil de Kennissenclub innovatieve ondernemers op weg helpen door gericht te investeren. Het betreft hier een besloten kring professionele investeerders met een voorliefde voor het ondernemersvak en een uitgebreide kennis op legio verschillende vakgebieden.

Bekijk de film en bezoek de website van Fuentz voor meer informatie.

Fuentz the Movie door Count Media voor Fuentz.