Nederland Klantvriendelijk of Klantgericht ??

Wij Nederlanders vinden onszelf een zeer tolerant volkje en als handelspartners de Chinezen van het westen. In principe, en in veel gevallen, kloppen deze clichés wel maar ook vaak niet. Ik zal u aan de hand van voorbeelden laten zien dat er nog veel voor verbetering vatbaar is.

Als u in een openbare gelegenheid binnenkomt zoals een winkel, bank, restaurant, hotel etc. etc. wordt u veel begroet met “hallo”. Dit is ongeveer de meest onbehoorlijke begroeting van mensen die u niet kent en een passende groet zou moeten zijn “goedemiddag mevrouw en/of meneer” ongeacht de leeftijd. In Nederland weten we vaak niet meer wat manieren zijn en helaas geldt de ouderwetse etiquette nog steeds, maar natuurlijk met moderne varianten die nu eenmaal bij dit computertijdperk horen.

Lees meer >>

De Belastingman is Superman!

Ik was getuige van een gesprek over de belastingdienst. Dit keer ging het niet over nut en noodzaak, daar waren de gesprekspartners het snel over eens. Het ging over de communicatie vanuit de dienst naar ondernemers.
De ene ondernemer vroeg zich af waarom de belastingdienst niet klantgerichter was. De toon en de houding die blijkt uit de schriftelijke communicatie beviel hem helemaal niet.
De man, zelf eigenaar van een concern met een paar duizend medewerkers, staat erop dat zijn medewerkers altijd klantgericht zijn.
De klant is koning en iedereen in zijn bedrijf, in alle functies, is doordrongen van het gegeven dat die klant zijn hypotheek betaalt.
De klant heeft altijd gelijk, totdat het tegendeel duidelijk is. Bij de belastingdienst is het omgekeerd: daar heeft de klant ongelijk totdat hij zijn tegendeel bewezen heeft.

Lees meer >>

Hoe duurzaam blijft ‘sustainability’

Dit jaar is weer razendsnel voorbijgevlogen!

Bijna is het 2016 en laten we een turbulent jaar achter ons. Velen verheugen zich al op het Kerstdiner en hopen het boekjaar positief af te sluiten. Wij, alle kennissen bij elkaar, hebben dit jaar duizenden sprekers, keukens, boekhoudingen, reizen, pruiken, vaten olie,  financiële diensten en wat dies meer zij verkocht.

Lees meer >>

Gast Vrij

Wordt u al geholpen? Ik kom zo bij u. Heeft u gereserveerd? Ons systeem is overboekt en dus kunnen we u niet plaatsen! We hebben uw brief echt niet ontvangen. Onze administratie kan uw nota niet vinden. We kunnen uw betaling niet traceren, u zult wel een verkeerd factuurnummer of dossiernummer hebben ingevuld. Zo maar wat van die uitspraken waar we ons groen en geel aan ergeren, maar die toch gebruikelijk zijn in de dienstverlening in Nederland. Overigens niet alleen in Nederland hoor, wel eens op een terras geweest in Parijs bijvoorbeeld?

Lees meer >>

On the move

Nu de zomer, hopelijk met veel mooi weer, weer voor de deur staat, is het voor sommigen onder ons tijd om te bezinnen wat we gaan doen met een volgende fase in ons leven. Dit kan op velerlei manieren, bijvoorbeeld eindelijk gaan verhuizen nu de markt weer opveert of misschien eindelijk die andere baan, die je om welke redenen dan ook nog niet gevonden had.

Deze fases gaan gepaard met met het opruimen en schoonmaken van vele zaken die je al jaren uitgesteld hebt. Denk maar eens aan de kelder of zolder gevuld met vele zaken die je dacht nog in de toekomst wel eens te kunnen gebruiken. Uiteindelijk begin je dan met een schone lei !!
Lees meer >>

‘‘Het is de enige belasting waarmee lokaal kan worden “gespeeld’’.”

Met een wereld die in brand staat, vallen heel veel ergernissen in het niet.  Omgekeerd is het bijna onvoorstelbaar dat ondernemers met zoveel onzindingen worden lastig gevallen vandaag de dag.

Neem nou de lokale belastingdienst in Rotterdam. De afgelopen jaren blijken er steeds fouten te zijn gemaakt in de te versturen aanslagen. Hele delen van de stad worden regelmatig vergeten. Dat wordt dan na ontdekking gecorrigeerd. Meestal door de te late heffingen in één keer aan te maken en te versturen. Ploft er zomaar voor een aantal jaren (én een substantieel bedrag) OZB-heffingen op de mat.  Soms OZB- eigenaar, soms OZB- gebruiker. De ZZP-heffing hebben we gehad en recent waren de jaren 2013 en 2014 met terugwerkende kracht aan de beurt.

Lees meer >>

Bonussen

Iedereen heeft het tegenwoordig over bonussen. Als de media berichten dat iemand een hoge bonus heeft ontvangen is Nederland in rep en roer. Elke keer opnieuw. Waar komt die verontwaardiging toch vandaan?  Ik moet u bekennen dat ik geen probleem heb met het feit dat iemand die een buitengewone prestatie heeft geleverd hiervoor een bonus ontvangt. Zelfs een bonus van een miljoen of meer vind ik prima, mits die in verhouding staat tot de verdienste.

Wat mij verbaast is dat daar telkens weer zo’n enorme commotie over ontstaat. Zo ook met de zogenoemde Balkenende-norm. Gekrakeel alom als iemand meer verdient dan 178.000 euro per jaar. Waar komt ook déze verontwaardiging vandaan?

Lees meer >>