BANK Roots 2020

®Evolutie van het bancaire systeem

Ir.Bruno Fabre FFP

We maken ons momenteel druk om de bonuscultuur, maar is de kloof die ons scheidt niet veel dieper. De maatschappij oefent een druk uit op de banken en de vraag is of deze druk niet nog meer barsten zal veroorzaken.
Zal uw bank in 2020 überhaupt nog wel bestaan? Is het einde van de banken en de verzekeraars in zicht? Behoren zij straks tot ons prehistorisch erfgoed?

Deze vragen staan centraal in “Bankroots in 2020” waarin Fabre het bancaire systeem onder loep neemt.
Volgens de auteur zijn de processen waarin de banken en verzekeraars zijn verwikkeld onomkeerbaar.
Er zal enorm veel gaan veranderen en de consequenties zijn nog niet te overzien.
Een citaat uit Fabre’s eerste hoofdstuk:

“Ik ben overleden in 2020. Was ik een man, dan stierf ik op 75-jarige leeftijd. Was ik een vrouw, dan gebeurde dat op 81-jarige leeftijd. Als Europese man ben ik dus geboren in 1945 en als vrouw in 1939, want zo liggen de levensverwachtingen in Europa. Nog tien jaar en onze babyboomgeneratie begint te verdwijnen. Geen geruststellende gedachte voor de lezers die tot deze groep behoren, maar laten we hier niet te lang bij stilstaan. Belangrijker is dat we ons voorbereiden op wat mogelijk op ons afkomt. Onderdeel daarvan is het financiële systeem. Hoe ziet dat eruit in de toekomst? Hoe kunnen we ons – als medewerker van de bank, als tussenpersoon, als financieel dienstverlener of als cliënt- het beste voorbereiden?
Daarover gaat dit boek. 

Een interessant boek voor leden van de Kennissenclub. Interessant, omdat je wordt aangezet om kritisch te denken over je eigen toekomst. Om overal eens kritisch over na te denken. Om je hersenen te resetten.

Albert de Booij
CEO & oprichter Speakers Academy®