Barendrecht?

De nieuwe regeringsploeg is aan het werk. Een vliegende start mag je wel zeggen. Besluiten nemen en niet zeuren. Eigenlijk doen wat de doorsnee burger wil.

Geen € 50 miljoen voor een nationaal historisch museum, lekker roken in het kleine café, sneller kwajongens voor de rechter en gebiedsontzeggingen, 130 kilometer per uur op de snelweg. Zo ongeveer ieder zich zelf respecterende minister wil zijn visitekaartje af geven in de eerste weken van het nieuwe kabinet. Inmiddels wordt duidelijk dat onze nieuwe jonge premier Rutte immens populair aan het worden is en als verfrissend wordt ervaren in het buitenland. Volgens het secretariaat van de premier zijn er nog nooit zoveel aanvragen voor publieke optredens geweest als voor onze Mark. De nieuwe premier moet scherp kiezen zo heet het tegenwoordig, dus De Kennissenclub is druk bezig met het strikken van onze premier. In ieder geval weer een andere aanpak dan eerst 100 dagen het land in trekken om met iedereen in gesprek te gaan maar er vervolgens niets mee doen.

Maar dan Barendrecht. Ineens wereldnieuws in de discussie over het klimaat. Geen CO2 opslag onder onze woonwijk. Ook niet in een gasveld dat in steenlagen op kilometers diepte ligt. Ook niet als het volkomen veilig is. Want er is ook een rapport, opgesteld en betaald door Greenpeace en Milieudefensie, dat aan zou tonen dat er altijd wel een risico te vinden is. Achterliggende gedachte van de milieubeweging is dat er het afvangen en opslaan van CO2 ( Carbon Capturing and Storage, ofwel afgekort CCS genoemd) een “end of pipe” oplossing is. Beter om in te zetten op wind en zonne-energie, en alle CO2 uitstotende industrie inclusief de kolencentrales op de Maasvlakte in de ban natuurlijk. De verontruste bewoners van Barendrecht zijn mooi voor het karretje gespannen van de milieuorganisaties. En de minister van Economische zaken, Landbouw, en Innovatie (EL&I genoemd), constateert in de eerste weken van zijn nieuwe klus dat er geen draagvlak is voor het Barendrechtproject en dus wordt het gecancelled.

In ieder geval is dit wel besluitvaardig, maar is dat nu het nieuwe criterium om de broeikasgassen die voor (waarschijnlijk) buitengewone klimaatveranderingen gaan zorgen te gaan bestrijden? Naar mijn mening staat, zonder een wetenschappelijk debat aan te gaan, denk ik wel algemeen vast dat we iets moeten doen aan de te snelle opwarming van de aarde. Niet iedereen wil dat weten en zeker niet in geloven. Er zijn ook weer veel sceptici waarnaar het makkelijker luisteren is, de mens is conservatief, niet waar? Men wil er niet aandenken dat de zekerheid van het bestaan door steeds maar weer veranderingen permanent onder vuur ligt.

Maar wereldwijd wordt gezocht naar meer duurzame vormen van energie en besparing van uitstoot van CO2, juist ook door het bedrijfsleven.
Een wereldwijde discussie over het gebruik van fossiele brandstoffen, en dus van politieke, sociale en economische uitdagingen. Wereldwijd, maar niet in Barendrecht want daar heeft het ” not under my back yard” syndroom toegeslagen.

In de totale context van de problematiek eigenlijk het slechts mogelijk denkbare argument om een experiment en een innovatief project af te schieten. Goed geluisterd naar de bevolking ( of is het een hard schreeuwend deel van de bevolking) maar niet gebaseerd op kennis van zaken.
En u weet kennis delen zeker op het gebied van een wereldwijde uitdaging zoals de klimaatverandering is noodzakelijk, ook in Barendrecht.

Met vriendelijke groet,

Wim van Sluis
Directeur De Kennissenclub