Bootjes…

Prachtig gezicht toch die Nieuwe Maas vol met voorbij varende schepen?

Vanuit de 14e etage van Facilicom Services Group bood Schiedam een fenomenaal uitzicht op de Rotterdamse haven. De buurman, Jaap Roodenburg van Huisman Equipment B.V., kwam ook op visite en zo ontstond tijdens de bijeenkomst met scheepsbouwer – Zakenvrouw 2011 – en spreker Thecla Bodewes een echte maritieme sfeer tijdens onze clubavond. Heerlijk als Rotterdamse havenman en wat een geweldige sfeer ontstaat er toch altijd tijdens onze clubavonden. Je merkt dat het echt tussen onze ondernemers klikt en dat er onder elkaar veel goede ideeën worden uitgewisseld.


Goede ideeën en innovatie koppelen aan ondernemerschap dat is het idee van Clubsourcing®. Een goed geformuleerde vraag van een clublid samen met experts van ondermeer TNO en een aantal geïnteresseerde clubleden in een pressure cooker meeting beantwoorden. Dat is de nadere invulling van onze denktafels. Zeg nou zelf: Clubsourcing® klinkt toch heel wat beter.

Het schip van Staat was de afgelopen week volop in het nieuws met de behandeling van de eerste echte miljoenen, zeg maar miljardennota van het kabinet Rutte. “Nou, we hebben de begroting binnen” was het commentaar van Maxime Verhagen tijdens ons gesprek bij de opening van de nieuwe LNG  op vrijdag 23 september jl. Zo is het maar net, want de forse bezuinigingen van het kabinet Rutte zijn nagenoeg ongeschonden door het parlement geloodst. Een knappe presentatie van Mark Rutte. Hij doet wat nodig is om de Nederlandse economie zo sterk mogelijk te houden voor de toekomst. Een kleinere overheid en een strak begrotingsbeleid is de goede remedie om de onzekere toekomst tegemoet te gaan.

De financiële markten zijn wereldwijd bijzonder instabiel en de oplossing schijnt nog niet inzicht. Het gaat allang niet meer over Griekenland; een faillissement van de Grieken ofwel een 50% afwaardering van de Griekse schulden is allang ingeprijsd. Het gaat nu om de andere Zuid Europese landen en daarbij om de continuïteit van de Euro. Het wordt zaak om nu de Europese Centrale Bank met een forse kapitaalinjectie te versterken, zodat er een grote buffer tegen speculanten wordt opgeworpen. Denk daarbij maar aan flinke bedragen die eerder naar 3.000 tot 4.000 miljard Euro zullen moeten gaan dan lager. Een enorme krijgskas schrikt speculanten af en zal de rust op de financiële markten terugbrengen. Europa zal dit op moeten lossen en vervolgens zal er een strikt begrotingsbeleid voor heel Europa moeten gaan gelden om de rust op de financiële markten op langere termijn te bewaren. Dat vraagt serieus leiderschap dat in schril contrast staat met de verbale vertoning van sommige parlementsleden. Het moet nu even gaan om de zaak zelve en niet om het electorale gewin. Er zijn immers helemaal geen verkiezingen en als men een beetje het hoofd koel houdt zijn die ook helemaal niet nodig.

Met een beetje leiderschap en stuurmanskunst blijft het Europa bootje drijven en kan de economie weer gewoon doorgroeien. Want er liggen natuurlijk geweldige kansen voor ons internationale bedrijfsleven, zeker op het gebied van onze topsectoren. In feite hebben we de wind in de zeilen als Nederlands bedrijfsleven wanneer de financiële crisis is opgelost. Het Nederlandse bedrijfsleven staat er internationaal prima voor en heeft uitstekende exportkansen, zeker voor onze producten en knowhow in de opkomende landen en continenten.

De Kennissenclub houdt in ieder geval de moed er in met nog een paar zeer bijzondere bijeenkomsten dit jaar.
“Screw it, let’s do it!”.

Nu nog even lekker varen met het sloepje, nog even de mooie nazomer meepakken …
Zie u op of bij het water!

Wim van Sluis,
Algemeen Directeur
Kennissenclub