De Belastingman is Superman!

Ik was getuige van een gesprek over de belastingdienst. Dit keer ging het niet over nut en noodzaak, daar waren de gesprekspartners het snel over eens. Het ging over de communicatie vanuit de dienst naar ondernemers.
De ene ondernemer vroeg zich af waarom de belastingdienst niet klantgerichter was. De toon en de houding die blijkt uit de schriftelijke communicatie beviel hem helemaal niet.
De man, zelf eigenaar van een concern met een paar duizend medewerkers, staat erop dat zijn medewerkers altijd klantgericht zijn.
De klant is koning en iedereen in zijn bedrijf, in alle functies, is doordrongen van het gegeven dat die klant zijn hypotheek betaalt.
De klant heeft altijd gelijk, totdat het tegendeel duidelijk is. Bij de belastingdienst is het omgekeerd: daar heeft de klant ongelijk totdat hij zijn tegendeel bewezen heeft.

Lees meer >>

‘‘Het is de enige belasting waarmee lokaal kan worden “gespeeld’’.”

Met een wereld die in brand staat, vallen heel veel ergernissen in het niet.  Omgekeerd is het bijna onvoorstelbaar dat ondernemers met zoveel onzindingen worden lastig gevallen vandaag de dag.

Neem nou de lokale belastingdienst in Rotterdam. De afgelopen jaren blijken er steeds fouten te zijn gemaakt in de te versturen aanslagen. Hele delen van de stad worden regelmatig vergeten. Dat wordt dan na ontdekking gecorrigeerd. Meestal door de te late heffingen in één keer aan te maken en te versturen. Ploft er zomaar voor een aantal jaren (én een substantieel bedrag) OZB-heffingen op de mat.  Soms OZB- eigenaar, soms OZB- gebruiker. De ZZP-heffing hebben we gehad en recent waren de jaren 2013 en 2014 met terugwerkende kracht aan de beurt.

Lees meer >>

Zzp’ers willen geen personeel aannemen

Afgelopen maand verschenen er kort na elkaar twee interessante onderzoeken over werkgelegenheid in Nederland. De conclusie van het eerste onderzoek was dat het merendeel van de zzp’ers geen personeel aan wil nemen, ook niet tijdelijk bij grote drukte. Gelukkig geeft één op de vijf zzp’ers aan te overwegen wel op termijn personeel aan te nemen.

Lees meer >>

Democratie

Goede Moed is niet langer Taboe!

Langzaam maar zeker wordt het duidelijk. Als het uitkomt moet het volk ‘iets’ van dingen vinden, maar als de elite zelf voorkeuren heeft, moet het volk zich er vooral niet mee bemoeien. Dan wordt ons willens en wetens het zicht ontnomen op besluiten die onze toekomstige onmondigheid betekenen. We staan erbij, kijken er naar en kunnen niks doen!

Neem de Europese Bankunie. Niet de individuele landen staan straks garant, maar de hele Europse bevolking. Je kunt er voor of tegen zijn dat je straks mee mag betalen aan de Spaanse of Franse banken, daar gaat het mij niet om. Wel dat het vergaande gevolgen kan hebben, het ons grondwettelijke stemrecht uitholt en zo’n besluit er dus niet doorheen mag worden gejaagd tussen de Kalkoen en de oliebollen door. Lees meer >>

Energie & Auto’s

Steeds meer ondernemers hebben het voornemen een elektrische auto aan te schaffen. Omdat de actieradius van de volledige elektrische auto nog niet echt overtuigt, is een hybride stalen ros ook een mooie opmaat voor diegenen die meer maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en hun ecologische footprint willen verkleinen. Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, minder uitstoot van co2 en een mooi statement: kijk mij eens goed bezig zijn.

Ik woon in een deel van de Rijnmond waar onze overheid een groot gedeelte van de productiecapaciteit van windenergie wil realiseren. Zeker 250 MW moet er bij ons op het eiland worden geproduceerd. De afgelopen kabinetten is er veel geld gegaan naar windenergie. In diverse akkoorden is afgesproken dat de Co2 uitstoot fors verlaagd moet worden om de verdere opwarming van de aarde zoveel mogelijk te voorkomen. Lees meer >>

Participatiemaatschappij

Spreek eens langzaam uit, par-ti-ci-pa-tie-maat-schap-pij. Leuk woord, lekker ritme.

Ik ken het al uit de eerste periode van ‘De Crisis’. Overheden op alle niveau’s kwamen er achter dat grond uitgeven geen soelaas meer gaf. Niemand wilde nog grond kopen, ontwikkeld werd er  nauwelijks.  Krakend kwam de drukpers van de overheid tot stilstand. Er kwam geen geld meer binnen, er moest worden afgeschreven.

Door het tot aan die tijd gevoerde grondbeleid waren gemeenten niet alert op andere manieren van geld genereren. Na het uitbreken van de crisis moest dit wel. Allerlei ideeën werden geopperd.

Lees meer >>

Nieuwe Politiek?!

De afgelopen weken sprak ik veel ondernemers die zich afvroegen op wie ze nou bij de komende verkiezingen moeten stemmen. Ze weten het niet meer. Het huidige kabinet ontbeert enige vorm van visie en coherent beleid. Ze roepen wel dat we niet mogen somberen, maar redenen tot optimisme met een inspirerend vergezicht geven ze niet.

Na enige discussie kwamen we tot de conclusie dat het tijd is voor een nieuwe politieke partij. Het pappen en nathouden is voorbij. De regering is alleen maar bezig met brandjes blussen, de oppositie bestaat uit allemaal mensen die het nu heel goed weten maar als ze aan de macht zijn ook geen deuk in een pakje boter slaan.

Lees meer >>

That’s were Fuentz is for!

Het begon heel klein.
Een zakenvriendje van me vroeg of ik hem kon helpen met een beetje geld. Hij had een leuk concept maar zijn bank wilde de start-up niet financieren.
Ik had liquide middelen over en vond de voorwaarden waaronder mijn vriendje het geld kon ontvangen interessant. Beduidend meer rente dan op de bank, ik kreeg aandelen en kon hem adviseren op een aantal punten.
Anderhalf jaar later kreeg ik mijn uitgeleende geld terug en verkocht ik hem mijn aandelen. Return on investment: 16%.

Dat vond ik interessant en bedacht me dat ik dat vaker wilde doen. Dus liet ik dat op een aantal plekken vallen en voordat ik het wist zat ik in allerlei netwerken van jonge ondernemers, slimme studenten met geniale ideeën en innovatieve types die continue concepten bedenken maar geen geld kunnen vinden.

Lees meer >>

Column Marlies Mulder

De overheid heeft geen makkelijke rol. Het maakt niet uit wat je doet, het is altijd wel bij iemand fout. Heeft de ene ondernemer net subsidie ontvangen, dan is de andere al weer boos dat hij die niet heeft. Niets doen is ook geen optie, want ook daar zullen mensen bezwaar tegen hebben. Het is dan ook niet eenvoudig om de taak van de overheid exact te omschrijven. Een duik in de theorie levert de Trias Politica op, de overheid heeft een wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht en daarmee klaar. Het zou voor het huidige kabinet een aanzienlijke kostenbesparing opleveren als de taken daartoe worden beperkt, maar of het land daar echt beter van wordt, is ernstig de vraag. Mijn kinderen vinden naar school gaan immers ook erg leuk.

Lees meer >>

Column Marlies Mulder

Vrijheid is voor veel ondernemers de belangrijkste drijfveer om te gaan ondernemen. De vrijheid om je eigen ideeën uit te werken, om zelfstandig beslissingen te nemen en een eigen koers te varen. Het is op zijn minst vervelend als de overheid ons vrijheden afneemt, bijvoorbeeld de vrijheid om je eigen medewerkers te kiezen.

Er zijn in Nederland veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dat is vervelend genoeg. In drie regelingen worden deze mensen opgevangen: de bijstand, de Wajong en de wet op de sociale werkvoorziening. Ongeveer 600.000 mensen vallen in één van deze drie regelingen. In de zoektocht naar bezuinigingen heeft het kabinet ervoor gekozen de relatief dure sociale werkplaatsen en de Wajong af te bouwen.

Lees meer >>