Van de Voorzitter

“Van de Voorzitter”

Na twee jaar blijkt het meervoud van “Kennis” niet gewoon “Kennissen” te zijn maar in feite “Heel veel Kennissen!”

En zelfs dat is nog niet eens volledig; het gaat niet alleen om het aantal maar zeker ook om de qualiteit ervan. En ook daar mogen we bij de “Kennissen Club” niet over klagen. Dat komt natuurlijk niet zo maar aanwaaien, zelfs niet in Rotterdam. Daar moet je wel wat voor doen. Ik heb van nabij kunnen zien wat daar aan gedaan is en ik kan u allen verzekeren dat dit heel wat is. Wim van Sluis en zijn team, en niet in het minste Rosalinda Strik en Ger Vos hebben hier met volle energie aan gewerkt. Ik denk dat ik mede namens u allen spreek wanneer ik mijn waardering en dank hiervoor naar hen uitspreek.

Wat is er dan zo al gebeurd de afgelopen twee jaar na de voorzichtige start in Old Dutch. Ik ga u niet alle evenementen noemen en zelfs niet de hoogte punten zoals het bezoek van Richard Branson. Nee, veel belangrijker is de ontwikkeling van vriendschap binnen de Kennissen Club. Want laten we eerlijk zijn; het merendeel van het zakendoen berust op vertrouwen en het elkaar gunnen. Dat doe je niet in je eentje, dat doe je niet van achter de computer of via social media. Nee dat doe je door te netwerken, elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en elkaar te helpen. Ik heb de afgelopen periode vele leden gezien die elkaar in begin aarzelend leerden kennen en later goede bekenden of zelfs vrienden werden. In ons eentje veroveren we de wereld niet. In ons eentje kunnen we niet concurreren tegen markten zoals Zuid Amerika en het Verre Oosten. Maar samen staan we sterker dan we ons zelf vaak realiseren. De Kennissen Club speelt daar een belangrijke rol is. Ik ben trots daar een klein steentje aan bij te hebben mogen dragen. Ik ben trots op ons krachtige netwerk. Lasten we daar allen optimaal gebruik van maken. Op naar de toekomst met onze eigen Kennissen Club. Ik hoop u allen daar regelmatig te mogen ontmoeten!

Ben Vree