Column Marlies Mulder

De overheid heeft geen makkelijke rol. Het maakt niet uit wat je doet, het is altijd wel bij iemand fout. Heeft de ene ondernemer net subsidie ontvangen, dan is de andere al weer boos dat hij die niet heeft. Niets doen is ook geen optie, want ook daar zullen mensen bezwaar tegen hebben. Het is dan ook niet eenvoudig om de taak van de overheid exact te omschrijven. Een duik in de theorie levert de Trias Politica op, de overheid heeft een wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht en daarmee klaar. Het zou voor het huidige kabinet een aanzienlijke kostenbesparing opleveren als de taken daartoe worden beperkt, maar of het land daar echt beter van wordt, is ernstig de vraag. Mijn kinderen vinden naar school gaan immers ook erg leuk.

Op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven worstelt de overheid al jaren met haar taak. Zo moest een decennium geleden alles geprivatiseerd worden, van de energiemaatschappijen tot de post en het openbaar vervoer. Volgens de toenmalige bestuurders stuk voor stuk grote successen, want het geld stroomde binnen. Een aantal jaren later is het de vraag of het nu zo verstandig was, want de energiemaatschappijen zijn overwegend in buitenlandse handen, de postbezorging is zeer onbetrouwbaar en het openbaar vervoer is niet van het niveau dat de overheid verwacht. Waar het geld van toen is gebleven kan vast niemand mij vertellen.

Afgelopen week las ik een geheel andere kant van het verhaal. Om te voorkomen dat overheden op ontoelaatbare wijze de concurrentie aangaan met bedrijven is er de Wet Markt en Overheid. Deze wet bestaat sinds 2012 en bevat 4 gedragsregels die oneerlijke concurrentie met bedrijven moeten voorkomen. De speerpunten zijn een eerlijke kostendoorberekening, een bevoordelingsverbod, het aan banden leggen van gegevensgebruik en ten slotte functiescheiding. Nu blijkt dat deze wet niet waterdicht is en dat de overheid links en rechts haar eigen bedrijfjes op soms bijzondere wijze overeind houdt, waarbij wederom de vraag opduikt, wat nu eigenlijk de taak van de overheid is en wat aan de markt moet worden overgelaten?

Aan de Kamer van Koophandel waren al deze trends vooralsnog voorbij gegaan, maar ook zij krijgen als overheidsinstantie nieuwe taken. De Kamer van Koophandel vormt vanaf 2014 met onder andere Syntens de Nieuwe Kamer van Koophandel. Hier kunnen ondernemers straks terecht voor informatie, voorlichting en advies over ondernemen en innoveren. Hoewel de wet nauwelijks wordt aangepast, worden de uitvoerende taken van de Kamer behoorlijk teruggebracht ten opzichte van nu. Deze taken worden naar verwachting overgenomen door de markt. Voor de gelegenheid zijn ook alle hoofdbedrijfschappen de nek omgedraaid.

In eerste instantie was ik blij dat een aantal vaste heffingen komen te vervallen, maar ik maak me wel een beetje zorgen. Welke onbedoelde effecten krijgt deze verandering, wat missen we straks dat we nu nog als vanzelfsprekend zien? En nog belangrijker, in welk tempo wordt alles weer ongedaan gemaakt als de crisis voorbij is?

Misschien had de theorie het mis en is de echte Trias Politica: horen, zien en zwijgen. Ik hoop dat het werkt.

Groeten,
Marlies

Contact:
DGA De Zakenpartner bv
m.mulder@dezakenpartner.nl
T: 06-54774981
I: www.dezakenpartner.nl