De ontdekking van de Aarde

Het grote verhaal van een kleine planeet

Peter Westbroek

De Ontdekking van de AardeDe Ontdekking van de Aarde is een fascinerend boek. Een rondleiding door de bijzondere wereld van de geologie.
Maar, het is meer dan een rondleiding, het is een wetenschappelijke ontdekkingsreis.

Westbroek maakt een saluut voor twee mannen die een grote invloed op zijn denken en werk hebben gehad.
Het zijn de geoloog Jan van Hinte, die hem vertrouwd maakte met de Earth System Science en Norbert Elias, die in zijn boek het Civilisatieproces de evolutie van de mens beschrijft.

De auteur ontdekt dat deze twee systemen zich naadloos in elkaar voegen. Hierbij opent hij de weg naar een nieuwe levensoriëntatie voor de mensheid en hij werpt een nieuw licht op de verhouding tussen de aarde en het menselijke. Het boek is een aansporing  om met vereende krachten het symbiotische wereldbeeld gestalte te geven.
Na het lezen van dit boek, zal het u net zo vergaan als het mij verging; u zult de planeet  in een geheel ander licht zien.

Een prachtig, leerzaam boek dat u doet beseffen dat alles op aarde onlosmakelijk met elkaar is verbonden en dat alles leeft.

Een living planet.

Over de auteur
Peter Westbroek (1937) is emeritus hoogleraar geologie.
Hij heeft actief deelgenomen aan de totstandkoming van
De nieuwe aardwetenschap, Earth System Science. Hij is
rustend lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, werd als eerste Nederlander na Erasmus benoemd tot hoogleraar aan het Collège de France in Parijs, is lid van de Leidse Geologische Vereniging en ontving als eerste de Vladimir Vernadski-medaille van de European Geophysical Society.

Albert de Booij
CEO & Oprichter Speakers Academy®