Democratie

Goede Moed is niet langer Taboe!

Langzaam maar zeker wordt het duidelijk. Als het uitkomt moet het volk ‘iets’ van dingen vinden, maar als de elite zelf voorkeuren heeft, moet het volk zich er vooral niet mee bemoeien. Dan wordt ons willens en wetens het zicht ontnomen op besluiten die onze toekomstige onmondigheid betekenen. We staan erbij, kijken er naar en kunnen niks doen!

Neem de Europese Bankunie. Niet de individuele landen staan straks garant, maar de hele Europse bevolking. Je kunt er voor of tegen zijn dat je straks mee mag betalen aan de Spaanse of Franse banken, daar gaat het mij niet om. Wel dat het vergaande gevolgen kan hebben, het ons grondwettelijke stemrecht uitholt en zo’n besluit er dus niet doorheen mag worden gejaagd tussen de Kalkoen en de oliebollen door.

Net zoals het rare idee van Van Rompuy om lidstaten ‘bindende begrotingscontracten’ te laten tekenen over de hervormingen, bezuinigingen en lastenverzwaringen die zij met de Europese Commissie zijn overeengekomen. Daar kun je ook weer voor of tegen zijn, maar dit raakt opnieuw onze soevereiniteit en kan dus niet even tussen Woonakkoord en Pensioenakkoord doorgedrukt worden.
En neem het handelsverdrag tussen Europa en Amerika. Zeer gedetailleerde onderhandelingen met grote gevolgen. Al was het maar vanwege de juridische mogelijkheden die het bedrijven geeft om staten aan te klagen. De notulen zijn voor ons geheim, terwijl het grootbedrijf gewoon mocht aanschuiven.

Denk niet dat het toeval is, ook al zegt meneer Van Rompuy van wel.

Die zegt namelijk ook, net als meneer Rutte, met droge ogen dat de crisis voorbij is.
Bewindslieden vallen over elkaar heen om te kraaien hoe geweldig de 0,5% verwachte groei in 2014 wel niet is. En hoe mooi de schamele koopkrachtstijging is. Er zijn media die dit kabinet tot het meest hervormende kabinet van de eeuw hebben uitgeroepen. Dat Nederlanders weer optimistisch zijn, ondernemers er weer zin an hebben en dat het MKB zo lekker groeit. Goede moed is niet langer taboe!

Om vervolgens ergens in de bijlage uit te leggen dat de groei is ontstaan door ruim 17.000 ZZP’ers die zich het afgelopen jaar hebben ingeschreven. Meestal niet uit weelde. Die groei komt helaas veel te weinig van de innovatieve MKB-ondernemers, die -hoewel iedereen ze de hemel in prijst omdat ze zo belangrijk zijn- geconfronteerd worden met lastenverzwaringen en bezuinigingen. Hoe we toch aan die verwachtingen kunnen voldoen dat we Nederland uit het slop trekken, ik weet het niet. We zijn gebombardeerd tot echte Hoedini’s. Met vastgebonden handen en voeten de Maas in en toch verwacht iedereen dat wij niet verdrinken!
Alcohol en benzine duurder, prijzen van energie en drinkwater omhoog. WOZ waarden sterk omhoog (Rotterdam spant de kroon met 7% dit jaar!) Huren wordt duurder, koopkracht neemt minimaal toe. Ziek zijn kost meer, we bouwen minder pensioen op en automobilisten gaan veel meer betalen.

Hoezo, de crisis is voorbij? Er staan nog veel aderlatingen op het programma: 12 miljard in 2014, 7 miljard in 2015, 6 miljard in 2016. De begrotingstekorten in de eurozone zijn ondanks alle inspanningen nauwelijks verlaagd: in Nederland staat voor 2014 een tekort van 3,3 procent in de boeken, omhoog van 3,1 in 2013. De staatsschuld stijgt: van 74,6 procent in 2013 naar 75,6 in 2014. Onze werkloosheid: van 600.000 eind 2013 naar 665.000 eind 2014. Om maar te zwijgen over bedrijfsfaillissementen – een record in 2013 – en consumentenbestedingen: de laagste autoverkopen in 2013 in veertig jaar.

Ik las dat waarheid tijdens een oorlog altijd het eerste slachtoffer is. In de aanloop naar verkiezingen is het niet anders.
Bereidt u zich voor op een massief publiciteitsoffensief van politici: ‘De crisis is over en dat heeft u aan ons te danken.’ De kleren van de Keizer. Nog nooit is de kloof tussen politiek en kiezer groter geweest: twee compleet verschillende werelden.

Groeten, Marlies