Energie & Auto’s

Steeds meer ondernemers hebben het voornemen een elektrische auto aan te schaffen. Omdat de actieradius van de volledige elektrische auto nog niet echt overtuigt, is een hybride stalen ros ook een mooie opmaat voor diegenen die meer maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en hun ecologische footprint willen verkleinen. Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, minder uitstoot van co2 en een mooi statement: kijk mij eens goed bezig zijn.

Ik woon in een deel van de Rijnmond waar onze overheid een groot gedeelte van de productiecapaciteit van windenergie wil realiseren. Zeker 250 MW moet er bij ons op het eiland worden geproduceerd. De afgelopen kabinetten is er veel geld gegaan naar windenergie. In diverse akkoorden is afgesproken dat de Co2 uitstoot fors verlaagd moet worden om de verdere opwarming van de aarde zoveel mogelijk te voorkomen.

Dat leidt tot bijzondere situaties. Slechts een handvol boeren ziet brood in de molens. Doordat de windturbines nog steeds extreem worden gesubsidieerd, blijven de prijzen vooralsnog interessant genoeg om alternatieve energie door molens op te wekken. Ook ondanks het groene energie overschot uit Duitsland. Pas als de subsidie zou verdwijnen, zakt het verdienmodel van de turbines door het ijs.
En daar zit precies de frustratie van heel veel bedrijven en bewoners.

De turbines zijn ‘oude’ techniek. Voor iedere turbine moet een kolencentrale worden gebouwd om de afnemers continue energie te kunnen garanderen. 1 MW wind betekent ook 1 MW kolen gestookte centrale. De reductie CO2 die een turbine realiseert, wordt dus teniet gedaan door de uitstoot van de centrale. Op het eiland moet de hele infrastructuur worden aangepast om de opgewekte windenergie af te laten voeren. Met andere technieken hoeft die investering niet te worden gedaan. Die energie kan veel lokaler en goedkoper worden opgewekt.
Daarnaast is het maatschappelijk onacceptabel dat met publiek opgebrachte gelden een verouderde techniek wordt ondersteund waarmee slechts een hand vol mensen winsten kunnen bijschrijven op hun de private balans.
Zet het draagvlak onder de bevolking om af te stappen van fossiele energie en het toegezegde geld in om echte alternatieve en duurzame technieken verder te ontwikkelen en te implementeren.

In Nederland wordt al met een aantal zeer interessante alternatieve technieken op redelijke schaal gewerkt:

  • Gravity Pressure Vessel: een cilinder wordt tot op 1200 meter in de grond gebracht. Daar worden slakken uit de hoogovens gemengd met Co2. Er ontstaat een hitte-reactie waardoor er (1200 graden C) stoom ontstaat. En met stoom kunnen allerlei zaken worden aangedreven. (niet waar Faas?!) Voordeel: Slakken weg, CO2 weg, de warmte wordt omgezet in stoom. De techniek is perfect om lokaal energie op te wekken.
  • Grafeen: de Nederlandse Nobelprijs voor de chemie winnaars Andre Geim en Konstantin Hovoselon hebben een ultradunne laag koolstof gemaakt, die extreem goed geleid en supersterk is. Daardoor zijn allerlei Nano technologische toepassingen mogelijk. Ultra dunne, kleine en supersnel op te laden accu’s, zonnecellen op mu niveau met een opbrengst die 40x hoger is dan de traditionele zonnecel. In de VS produceert Dupont al dakpannen met Grafeen en zonnecellen.
  • Kerncentrales nieuwe stijl: Dit zijn centrales die als splijtstof thorium gebruiken i.p.v. uranium. Thorium komt 40 keer meer voor op aarde dan uranium. Het voordeel is daarbij dat er kernafval nodig is om thorium te splijten met als voordeel dat het restproduct een veel kortere vervaltijd heeft en minder lang radioactief is.
  • Osmaal: Aan de basis van het idee liggen halfdoorlatende membranen. Zout kan daar niet doorheen, water wel. Het zout aan de zeekant trekt het zoete water van de land kant moeiteloos door het membraan heen. De druk die ontstaat door het zoutverschil is zelfs zo hoog, dat er flink wat energie uit te winnen is. Elke kubieke meter zoet water die per seconde in de zee verdwijnt, staat gelijk aan een vermogen van 2 MW. In Delfszijl en IJmuiden draaien ze. Met al het water in Nederland een prima techniek ter vervanging van windmolens.

En dit overzicht is niet uitputtend. Waarom gaan we dan toch door met de windmolens? Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er veel grote belangen bij energiemaatschappijen en fossiele brandstof bedrijven zitten die de transitie naar niet-fossiele energie zo stroperig laten verlopen.

Even terug naar de elektrische auto. Ondertussen is de opmars van de 100% elektrische auto gestart. In Rotterdam heeft het Electrisch Vervoer Centrum afspraken gemaakt met ons college over de aantallen elektrische auto’s die er in 2014 moeten rijden in de stad.
Fiscaal zeer aantrekkelijk voor ondernemers. De milieu investeringsaftrek is
een eenmalige extra aftrekpost voor milieuvriendelijke investeringen in
nieuwe bedrijfsmiddelen. De hoogte bedraagt voor elektrische auto’s 36%. Daarnaast is er de mogelijkheid van zeer versneld afschrijven.
(75% van de totale afschrijving van 80% = 60% afschrijving eerste jaar)

Buitengewoon interessant dus. Check de website van het EV-centrum.nl.

Het moge duidelijk zijn dat ik geen voorstander van turbines ben. Maar na een proefrit wel van elektrische auto’s. Ik vind ze geweldig!

Groeten,

Marlies