Hard Werken

Je werkt bij de politie, in de verpleging of je staat voor de klas.

Je werkt hard en het is lastig om van het kleine salaris je gezin te onderhouden. Een hoofdagent bij de politie verdient zonder speciale diensten ongeveer € 1.300,– netto per maand. Maar het is je roeping om pubers op het rechte pad te houden, de wet te handhaven of terminaal zieke mensen te begeleiden op hun laatste pad.
Iedereen in Nederland onderschrijft het belang van het geweldige werk dat je verricht. Maar helaas, je krijgt er geen lintje voor.

Dat lintje krijg je namelijk alleen maar als je “persoonlijke en bijzondere verdiensten voor de samenleving” hebt geleverd. Dat kan je doen als vrijwilliger en in bijzondere gevallen ook met een betaalde baan. Maar je krijgt er geen als je gewoon goed je werk doet.

En dat is zuur in het licht van de lintjesregen die is gevallen op de vertrekkende Tweede Kamerleden.
De vertrekkende Kamerleden hebben natuurlijk hard gewerkt en dat mag ook voor een salaris van bijna € 100.000,– per jaar. Los daarvan zijn er natuurlijk nog allerlei vergoedingen die samen minimaal ook nog bijna € 30.000,– opleveren.

Als onderwijzer heb je alle schoolvakanties vrij, maar als Kamerlid mag je ook 3 maanden met reces. En naast al deze riante voorwaarden, mogen Kamerleden ook nevenfuncties bekleden. Er zijn er zelfs die 20 nevenfuncties vervullen. Ik vraag me af hoe dat kan. Neem je als Kamerlid je werk dan wel serieus, of wordt het beroep te goed betaald. Die vragen stelt de overheid zich niet. In tegendeel, de overheid stimuleert de betaalde nevenfuncties die mogen worden vergoed tot maximaal 14% van hun salaris. Verdient een kamerlid meer dan 14% mag hij de helft houden. Zo zijn er veel bij-klussende Kamerleden te vinden in de lokale en provinciale politiek. Een raadslidmaatschapje levert ook al snel tegen de € 20.000,– op en dat bedrag mogen ze helemaal houden.

De Kamerleden die nu zijn gestopt en hun lintje hebben gekregen, ontvangen het eerste jaar een riante wachtgeld regeling van bijna € 5.000,– per maand.

Als ondernemer heb ik moeite met deze schrijnende tegenstelling tussen de ‘harde werkers’ en de ‘harde verdieners’.

Tenslotte is het publiek geld waarmee we deze mensen betalen. In ieder geval ligt er een schone taak voor de partijen die proberen om een formatie te realiseren. Loon naar werken lijkt me een aardig uitgangspunt voor alle publieke functies.
(En dus ook voor de Koningin! 😉

Groeten,

Marlies


Marlies MulderDe Zakenpartner
DGA De Zakenpartner bv
m.mulder@dezakenpartner.nl
T: 06-54774981
I: www.dezakenpartner.nl

p.s. ik pak geen afgeschermde nummers op