Het verschil maken

De ambitie van de kennissenclub is om mede een platform te bieden aan de Economic Development Board Netherlands (EDBN); het platform van en door ondernemers uit allerlei sectoren die thema gericht de Nederlandse overheid en organisaties van advies dient op het gebied van het inrichten van de Nederlandse maatschappij, mede op basis van internationale inzichten en adviezen. De kloof tussen politiek, ambtenarij, zelfstandige bestuurorganen en ondernemers kan worden gedicht door een intensieve samenspraak over (toekomstig) beleid en de uitvoering daarvan, gericht op het versterken van de welvaart en het welzijn van en in Nederland. Naar onze ervaring (met de Economic Development Board Rotterdam) en overtuiging kunnen ondernemers uit de industrie, de creatieve en zakelijke dienstverlening, de kunst, de sport en de cultuur samen met beleidsbepalers en uitvoerders het verschil maken in Nederland over (vermeende) sociale, politieke en culturele grenzen heen.

Succesvol ondernemerschap kan niet zonder een netwerk met waardevolle kennissen!

De Kennissenclub organiseert rondom verschillende thema’s unieke bijeen-komsten en events waarin in ontspannen sfeer ervaring- en kennisuitwisseling centraal staan.