Hoera Hoera Hoera! De Kennissenclub is 3 jaar

Een feestje moet je vieren en dat hebben we uitgebreid gedaan op zondag 30 juni 2013 met een heel gezellig feest op de  stoomradarboot de Majesteit aan de Maasboulevard in Rotterdam. Gezellig met muziek, zang en dans en heel veel lekkere hapjes. Natuurlijk was het gezelschap van clubleden, partners en de kinderen het leukste van het hele feestje. Een echt clubgevoel!

Dat clubgevoel hebben we ook nodig want het wil maar niet echt vlotten met de economie in Nederland. Op de één of andere manier blijven we als land maar vast zitten in een Jan Saliegeest van onzekerheid en angst. Onnodig want Nederland is een rijk land waar veel wordt ondernomen met prima innovaties en een zeer diverse industrie die weer steeds belangrijker wordt. Ja we maken weer steeds meer goede en mooie spullen die gretig aftrek vinden in binnen- en buitenland.

Alleen er is onvoldoende vertrouwen bij onze eigen burgers, de Nederlandse consument, die nog steeds onder de indruk is van de financiële crisis. De Nederlandse consument vindt de financiële crisis niet goed opgelost door de Nederlandse overheid en daar hebben ze een punt.

Banken staan op de kredietrem, de overheid bezuinigt en verzwaart lasten, de woningmarkt ligt op zijn gat, de pensioenfondsen hebben dekkingstekort en de consument denkt ik moet nog meer sparen voor slechtere tijden. Immers de zorgkosten laten ook al een niet te rooskleurig beeld zien en zeker ouderen die hun pensioen in gevaar zien komen gaan nog meer sparen.  Zo komen we met elkaar in een spiraal naar beneden waardoor we nog weer minder uitgeven en sparen, bedrijven steeds minder investeren en steeds meer mensen werkeloos raken waardoor er weer meer bezuinigd moet worden en zo voorts en zo voorts.

De vraag is natuurlijk, hoe komen we er uit?

De balans van de Nederlandse overheid ziet er op zich nog niet eens zo slecht uit. Hoewel de staatsschuld in de laatste jaren flink is opgelopen door de steun aan de banken en de begrotingstekorten is er ook ruimte om die schulden weer af te lossen met de terugbetaling van die schulden door de banken. Zo kan de Amerikaanse alt a hypotheekportefeuille van ING van
€ 32 miljard nu met winst worden verkocht, kan de ABN AMRO bank op termijn verkocht worden en wellicht de SNS bank ook. Zo zijn er ook weer vele tientallen miljarden te verdienen om de staatsschuld weer tot normale proporties terug te brengen.

De balansen van de banken in Nederland zijn ogenschijnlijk voor een groot deel op orde, maar dan moeten de huizenprijzen niet nog meer dalen. Immers de banken hebben omvangrijke hypotheekportefeuilles op woningen (in totaal € 650 miljard) en als daar structureel  op afgewaardeerd moet worden dan wordt de kredietverlening van banken nog moeizamer.

Belangrijk is dus dat de woningmarkt en daarmee de hele onroerend goed markt nu uitbodemt en weer gaat herstellen. Er is latente vraag genoeg naar woonruimte en voor de toekomst voorziet men alleen maar meer vraag maar wel een andere . Meer gericht op wooncomfort voor kleinere huishoudens. Daar kan de woningmarkt en de overheid op in spelen.

Het uit bodemen van de woningmarkt zou wel eens geholpen kunnen worden door een lichte stijging van de lange termijn rente die nu plaats vindt. In de USA gaat het langzamerhand weer wat beter met de economie, de lange rente stijgt en dat zal vertraagd ook in Europa gaan gebeuren. De dollar stijgt weer ten opzichte van de Euro en daardoor kan de export van Europa nog sterker worden. Mensen gaan beseffen dat de huizenprijzen nu laag staan en dat de hypotheekrente op termijn gaat stijgen. Het is nu dan ook een heel mooi moment om dat droomhuis proberen te kopen als je er redelijk zeker van bent dat je komende tijd niet werkeloos raakt.

Het stijgen van de lange rente heeft ook een positief effect op de dekkingsgraad van de pensioenfondsen zodat die rare onzekerheid voor de pensioengerechtigden, toch nog een heel kapitaalkrachtige groep mensen in Nederland, sterk wordt verminderd. De zorgkosten komen met horten en stoten toch beetje bij beetje op orde.

In het sociaal akkoord worden op de langere termijn de noodzakelijk hervormingen op de woningmarkt, het pensioen en de sociale zekerheid beloofd. Het is voor Nederland van groot belang dat het sociaal akkoord, hoewel niet ideaal, overeind blijft en vooral wordt uitgevoerd.

Met de onroerend goed markt die weer gaat herstellen en de pensioenproblematiek  getemporiseerd komt het vertrouwen weer terug en kunnen de bestedingen van de consumenten weer toenemen hetgeen een zegen zou zijn voor de detailhandel.

Wat er vervelend doorheen loopt zijn de nu geplande bezuinigen en lastenverzwaringen van
€ 6 miljard voor 2014 die het vertrouwen van de consument nu net niet stimuleren. Natuurlijk ben ik ook niet van het pot verteren maar ondernemers vragen zich af:. Hoe overleven we die komende anderhalf jaar? De markt gedreven shake out vindt nu plaats, dat kunnen we zien aan het aantal faillissementen en ontslagen. De echte ondernemers presteren juist ook in mindere tijden en die shake out moet ook gewoon plaats vinden. Het ruimt op en schept ruimte voor sterke en innovatieve bedrijven.

Veel staat goed en ook voor de langere termijn (na 2014) zijn de voorgenomen maatregelen goed voor de economie. Het zou de politiek en de polder sieren als nu gewoon uitgevoerd wordt wat afgesproken is in al die akkoorden en in de vorige kabinetten aan hervormingen en bezuinigingen, zodat gebeurt wat nodig is om het vertrouwen te herstellen. Veel gekrakeel van de oppositiepartijen, ook die kort geleden nog coalitiepartij of gedoogpartner waren helpen niet. Zeker het achteruit onderhandelen via de eerste Kamer maakt het vertrouwen in de politiek niet groter. Daar zou best eens wat meer clubgevoel in mogen . Clubgevoel voor de Nederlandse samenleving en de Nederlandse economie. Clubgevoel en niet steeds voor het korte termijn politiek gewin willen scoren zou het vertrouwen van de Nederlanders in de Nederlandse politiek en polder een stevig fundament kunnen geven. Een mooie gedachte om mee te nemen op zomervakantie voor de dames en heren beleidsmakers.
Wij van de Kennissenclub hebben het eerste halfjaar af gesloten met een spetterende bijeenkomst op 12 juli ’13 op de grens tussen de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland, waar clublid Matthijs Zeelenberg ons meenam in de prachtige wereld van de Grevelingse delta. Nieuwe kansen en een sterk staaltje ondernemerschap gingen hand in hand met een ontspannen verzorging van de inwendige mens.
In de komende zomervakantie kunt u nog even rustig nadenken over uw participatie in Fuentz het nieuwe initiatief van de Kennissenclub samen met clublid Marlies Mulder van de Zakenpartner.

Ondanks een hele zware economische crisis is uit het niets de Kennissenclub drie jaar geleden geboren en uitgegroeid tot een  business club om trots op te zijn. Met durf, lef en veel inspanning maar vooral met uw steun en betrokkenheid is een netwerk ontstaan met een echt clubgevoel dat ook voorziet in een behoefte van het moderne zakendoen. Kennis op doen, kennissen op doen en op vertrouwende wijze zaken doen is steeds belangrijker in deze hectische tijden waar het nooit meer wordt zoals het was. Innovatief, creatief, zorgvuldig, kwaliteit voorop en goede menselijke verhoudingen, dicht op de markt en vooroplopend in nieuwe business mogelijkheden, De Kennissenclub gaat er na de zomervakantie weer lekker tegenaan.

Geniet er even van!

Ondernemende zomergroet,
Wim van Sluis.
Algemeen directeur Kennissenclub.