Innovatie begint met het helder krijgen van je business model

Veel organisaties willen een nieuwe weg inslaan, maar hebben ondersteuning nodig om de juiste keuzes te maken. Dat gaat veel verder dan het efficiënter maken van één of meer bedrijfsonderdelen. De toekomst van het bedrijf hangt van deze keuzen af en daarom dienen die in kaart te worden gebracht. De weg er naar toe moet worden verkend en strategische opties voor de uitvoering moeten helder worden gemaakt. Dit betekent dat er vanuit een meta-positie naar het business model moet worden gekeken. Vaak denkt de leiding van een bedrijf te weten wat dit model is, maar je zult versteld staan hoe vaak ook niet.

‘‘Was dit de verfindustrie, de verpakkingsindustrie, de beautyindustrie?’’

Ooit sprak ik de echtgenoot van de eigenaresse van een beroemd cosmetica huis en vroeg hem in wat voor soort ‘handel’ het concern nu feitelijk opereerde. Was dit de verfindustrie, de verpakkingsindustrie, de beautyindustrie? Het antwoord luidde: ons business model is het geven van ‘hoop’ ! Wel, dit is onverwacht, maar wel duidelijk en hier kun je een strategie op af stemmen. Bij het zien van billboards met mooie vrouwen met een prachtige glossy lipstick krijgen Iets minder mooie vrouwen de hoop dat zij met de aanschaf van deze lipstick net zo mooi worden.

 

‘‘Op het moment dat je weet dat je Kennis verkoopt verandert je gehele business model’’

Zelf vroeg ik een paar jaar geleden aan mijn eigen medewerkers ‘wat is ons business model’? Het antwoord was eensgezind en voorspelbaar: ‘dat weet je toch, we verkopen goede sprekers!’

Maar, is dit wel zo? Nee, wij verkopen uiteindelijk Kennis en de sprekers zijn de boodschappers, de brengers, van deze kennis. Op het moment dat je weet dat je Kennis verkoopt verandert je gehele business model. Immers, vele wegen openen zich nu. Ook werd automatisch de slogan geboren “Bringing Knowledge to the World”., met een sterke ideële lading. Geen sprekersbureau meer, maar een kennisinstituut. Geen sprekers meer, maar faculty members,. Geen accountmanagers meer, maar Knowledge Ambassadors. Een verandering van 180 graden.

 

‘‘Het is dus zaak eens grondig je business model tegen het licht te houden.’’

Want daar begint innovatie mee. Met deze werkwijze zult u nieuwe inzichten verwerven in het essentiële krachtenspel binnen en buiten de onderneming. Innovation drivers, en daarmee de zich aandienende kansen (emerging opportunities) worden zichtbaar gemaakt.

 

‘‘De ambities die onderdeel zijn van het toekomstbeeld en de strategische stappen langs het veranderpad vormen de ziel van de vernieuwde bedrijfsprocessen.’’

Het zijn deze verworven inzichten die vervolgens kunnen worden gebruikt om de toekomst van de organisatie in beeld te brengen en het strategische veranderpad in te richten. Bovendien worden hiermee reeds bestaande ideeën van het management getoetst. De ambities die onderdeel zijn van het toekomstbeeld en de strategische stappen langs het veranderpad vormen de ziel van de vernieuwde bedrijfsprocessen. Tezamen bepalen ze hoe de synergie tussen de verschillende onderdelen van de organisatie moet worden vergroot. Met als doel beter te kunnen inspelen op de dynamiek tussen wat technisch mogelijk is en wat maatschappelijk wenselijk is.

 

‘‘Veranderingen geven nieuwe energie, maar veroorzaken ook weerstand.’’

Het is essentieel dat een nieuwe combinatie van inzichten ontstaat, een nieuw paradigma, dat op een andere manier alle tot dan toe bekende waarnemingen kan ordenen en verklaren. Deze paradigmaverandering is van onschatbare waarden voor het nemen van goede beslissingen in de board room. Organisaties moeten snel handelen, het tempo waarmee veranderingen zich aandienen is hoog. Veranderingen geven nieuwe energie, maar veroorzaken ook weerstand. Maar niets werkt zo verfrissend als het herijken van je business model.