La Dolce Vita

Wat een geweldige mooie en warme zomer hebben we gehad.  Na een veel te koud voorjaar heerlijk weer tot en met Mosselen aan de Maas, wat een prima beurs was voor de Kennissenclub en de participerende bedrijven.

Direct daarna leek het wel herfst en dat kwam ook tot uiting in de miljoenennota tijdens de derde dinsdag van september. Weer € 6 miljard bezuinigingen en toch nog een begrotingstekort van 3,3 %, volgens het CPB. Iedereen wordt zo’n beetje aangepakt door deze en de vorige bezuinigingsronden. De ondernemers hebben niets te juichen, crisisheffing op inkomens van meer dan € 150.000, afschaffen van de heffingskortingen  en arbeidstoeslag voor hogere inkomens. Ja, het spook van nivelleren heeft weer hard toegeslagen. Eigenlijk doet dit kabinet onder invloed van de PvdA, wat de SP al jaren wil, de belastingen voor de zogenaamde  rijken verhogen , drie keer modaal dus circa € 90.000 naar een effectieve druk van 59% belastingen (volgens de Elsevier).


Schandalig dat het VVD smaldeel van het kabinet zich voor zo’n forse nivellering laat lenen. Dit kabinet bezuinigt de economie niet kapot maar belast haar burgers kapot! Dat is het commentaar wat je veel hoort. En de klaagzang houdt nog wel even aan.

In het land van melk en honing is de koek op terwijl nog steeds ongelofelijk hoge bedragen naar het buitenland verdwijnen als zogenaamde ontwikkelingshulp, allerlei toeslagen die verdwijnen in de zakken van illegale Bulgaren, Roemenen en noem maar op. Allerlei uitkeringen die bij voorbeeld naar Marokko gaan en landen met een lager prijspeil mogen van de Nederlandse rechter niet naar dat lagere prijspeil worden uitgekeerd ( 40% minder).

Gekmakend dit land van regels en nog eens regels die, juist door de mensen die er het minste recht op hebben, het meest worden gebruikt. En nu moet de moordenaar van Pim Fortuyn die verfoeide Volkert van der Graaf ook nog met proefverlof.

Hoe bedoelt u “ La Dolce Vita” , hoe bedoelt u sterker uit de crisis te voorschijn komen, hoe bedoelt u participatiesamenleving , hoe bedoelt u de geloofwaardigheid van de politiek? Nu moet het sociaal akkoord weer opengebroken worden om een meerderheid te halen in de Eerste Kamer. Wellicht had dit kabinet had nooit van start gemogen zonder ook een meerderheid in de Eerste Kamer, dit was een gigantische strategische fout en die betaalt nu zeer slecht uit.

Voor ondernemers is er weinig te genieten van dit tweede kabinet Rutte. Geen minder regels, geen minder overheid, geen minder belastingen, geen meer ruimte om te  ondernemen, geen economische groei, geen flexibele arbeidsmarkt, geen hervormde woningmarkt , geen perspectief voor de bouw, helemaal niets!

Tja, ik heb de klaagzang op afstand gevolgd in “La Dolce Vita” en de zomer nog een weekje verlengd met een fantastisch verblijf in Italië zoals u begrijpt geheel zakelijk. Het kan nog gekker in de politiek zullen we maar zeggen maar de gemiddelde Italiaan heb ik niet zien zuchten onder de economische crisis. Wellicht ligt dat aan het mooie weer. Wellicht ligt dat aan de oneindige stroom toeristen die Venetië en Florence aan doen en daardoor de lokale economie zeer welvarend maakt. Of is Nederland misschien een klagerig volkje en moeten we even door de pijn heen zonder al te veel te zeuren. Het overheid tekort en de Staatsschuld zijn te hoog en moeten worden afgebouwd. Precies hetzelfde als u in uw bedrijf ook heeft gedaan, de tering naar de nering zetten. Gelukkig hebben we in ons bedrijf veel minder te maken met de directe inmenging van de samenleving en hebben we minder rekening te houden met allerlei deelbelangen.

Naar mijn inschatting moeten we er nu even doorheen en zal de economie in de komende maanden weer flink aantrekken als er tenminste geen externe rampen gebeuren of gekkigheden met het budgetgedoe in Amerika.

Overigens is het duidelijk dat de overheid geen middel is voor alle kwalen dat we het als bedrijfsleven zelf moeten oplossen op de internationale markt.

De echte ondernemers hebben hun bedrijf topfit af getrimd en investeren ondanks alle tegenwind nog wel in hun bedrijf, in innovatie, in nieuwe jonge medewerkers en de opleiding en permanente training van hun huidige  mensen. We zullen het in eerste instantie moeten hebben van de bedrijven die gericht zijn op de export, de energiesector en de off shore industrie., maar op de gewone Nederlandse markt zijn er ook nog kansen genoeg. Het gaat alleen niet meer vanzelf en we zullen er harder aan moeten trekken.

We zullen het vooral van elkaar moeten hebben, ondernemers van de Kennissenclub die met elkaar kennis en ervaringen delen en steeds weer nieuwe zakelijke kennissen ontdekken. Ondernemers die samen investeren in jonge innovatieve ondernemers en ondernemingen via Fuentz dat nu opgericht wordt en de eerste investeringen kan gaan doen. We zullen het moeten hebben van kwaliteit, prijs en de “ Gunfactor” met de grote G van gunnen zoals onze ambassadeur Ger Vos altijd zegt.

En we zullen het moeten hebben van ons geloof in eigen kracht, ons ondernemers optimisme dat de zon elke dag weer op gaat en die nieuwe dag weer nieuwe kansen biedt op een nog betere toekomst, een eeuwig geloof in en verlangen naar “La Dolce Vita” zullen we maar zeggen.

Ondernemende groet,

Wim van Sluis.
Directeur Kennissenclub.