Nieuw Ondernemerschap

In Nederland was er de afgelopen weken veel commotie over de introductie van de wietpas. Slechts met een speciaal pasje kunnen Nederlanders nog Cannabis kopen bij hun coffeeshops. Allerlei voor- en tegenstanders vielen over elkaar heen in de kranten en bij Pauw en Witteman om duidelijk te maken waarom het vooral wel of geen goed besluit was.

Feit is dat sinds de invoering van de wietpas het aantal buitenlanders dat Cannabis wenst te consumeren niet is gedaald. Hun vraag blijft onverminderd groot maar zij komen niet in aanmerking voor een pas. En kunnen daarom niet meer legaal softdrugs kopen in Nederland.

Dat leidt tot bijzondere vormen van ondernemerschap in de regio Rijnmond.
Jonge mannen hebben het gat in de markt gevonden en rijden met pakjes wiet naar België en Frankrijk of spreken af op parkeerplaatsen langs de snelweg om hun waar aan buitenlanders te verkopen. De politie is alert op deze autootjes en dat leidde tot de inzet van zusjes en nichtjes die worden ‘ingehuurd’ om als bijrijder de suggestie te wekken dat er een onspannen ritje wordt gemaakt. Hele families rollen zo de business in.
Op bedrijventerreinen worden dagelijks grote wietkwekerijen opgerold. Door middel van warmtefoto’s van het terrein (hennepkwekerijen geven heel veel warmte af), luchtmetingen, medewerking van de energiebedrijven die extreem hoge energierekeningen doorgeven aan de politie en oplettende buren worden duizenden planten keer op keer vernietigd. In Hoek van Holland is een kwekerij destijds opgerold doordat de camerabeelden werden bekeken na een ramkraak bij de buren.  Uit die beelden bleek dat de ondernemer dacht dat hij de stroom van de camera afhaalde zodat er geen opnamen konden worden gemaakt van de leveringen van wiet die in zijn pand groeide. Hij had buiten de accu gerekend die er voor zorgde dat de camera ook zonder aansluiting op het lichtnet braaf zijn werk bleef doen.

Woningbouwcorporaties hebben dikke draaiboeken hoe om te gaan met ondernemende huurders die verdiepingen ombouwen tot hennepkwekerijen. Levensgevaarlijk, want die geknutselde installaties vliegen regelmatig in brand met alle gevolgen van dien.

Het exploiteren van een hennepkwekerij of het leveren van wiet is in Nederland bij wet verboden. Daarnaast is het slecht voor de veiligheid (brand, criminaliteit) en het imago van terreinen en corporaties als er kwekerijen worden ontdekt. (Hoewel,  aan het imago van corporaties valt niet zo veel meer te verpesten…)
Op terreinen waar regelmatig kwekerijen worden opgerold, is de leegstand hoger. Gerespecteerde partijen willen niet ondernemen in een omgeving waar louche activiteiten plaats vinden en zoeken een plek op een terrein met betere beveiliging, surveillance en waar ondernemers onderling samenwerken.   Harddrugs is in Nederland te allen tijde verboden. Softdrugs vervaardigen of in bezit hebben is strafbaar, maar in de praktijk wordt iemand met minder dan 5 gram op zak niet vervolgd.

Het softdrugsbeleid in Nederland is een gedoogbeleid. Gedoogde verkoop is voorbehouden aan de ongeveer 600 erkende coffeeshops. Deze mogen de softdrugs wel verkopen, maar niet inkopen. (!) Een shop mag maximaal 500 gram wiet in bezit hebben. Vreemd is ook dat ondanks dat telen dus niet mag, iedere Nederlander wel voor eigen gebruik maximaal 3 planten in zijn bezig mag hebben.

De gemiddelde opbrengst Cannabis is ruim 28 gram per plant en de straatwaarde van een kilo Cannabis is € 2.370,–

De jaarlijkse opbrengst van een kwekerij met 350 planten (op een oppervlakte van ongeveer 17 m2) die 5 keer worden geoogst is bijna € 117.000,00!

Dus een kwekerij in een bedrijfshal van een paar duizend meter levert al snel miljoenen omzet op.
De straffen staan niet in verhouding tot de opbrengsten. Tot 100 planten een boete van € 1.000,– , tot 500 planten zes weken onvoorwaardelijke hechtenis, meer dan 500 planten, vanaf 12 weken gevangenisstraf plus ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Niet zo raar dus dat deze business nieuwe ondernemers blijft trekken.  En zo’n wietpas verandert daar niks aan.

Groeten,

Marlies


Marlies MulderDe Zakenpartner
DGA De Zakenpartner bv
m.mulder@dezakenpartner.nl
T: 06-54774981
I: www.dezakenpartner.nl

p.s. ik pak geen afgeschermde nummers op