Ontroerend goed

Je zal maar je eigen stalhouderij hebben met koetsen, Friese paarden, een poloteam   een prachtig koetshuis en dat ter beschikking  stellen aan een stel kennissen. En dan ook een goede vriend weten te inviteren die veel kennis heeft van onroerend goed. Wat een fantastische middag met de oldtimers en het polospel en wat een fantastische en spannende avond met Cor van Zadelhoff en Dik Wessels.

Cor van Zadelhoff begrijpt als geen ander dat, als j e niet kunt delen, je dan ook niet kunt vermenigvuldigen. En Cor heeft veel gedeeld en wellicht nog meer vermenigvuldigd. In ieder geval zijn landgoed en zijn visie gedeeld met de Kennissenclub en weer een aantal mensen overtuigd dat het in het leven gaat om kennis en het hebben van kennissen.

Gespreksleider Jan Medendorp ondervroeg de twee coryfeeën van het onroerend goed op het scherpst van de snede. Er   ontstond  een  schouwspel  in de  interactie  tussen Dik  Wessels,  Cor  van  Zadelhoff en  Jan  Medendorp  dat  j e het best kunt  omschrijven als ” live televisie van de bovenste plank” .

Verder   klopte  zo’n  beetje  alles  op  die  dag  wat  betreft  de inwendige  mens,   de  locatie  en  ruimte   en  de  vele  mooie mensen  die  aanwezig waren.  Een topprestatie van het KC team in samenwerking met 13! Partij en die hun steentje hebben bij gedragen. Helemaal    top   in   een   weerbarstige economische tij d.

Terwijl het schouwspel in Den Haag zich voltrok van verbijstering  om  het  breken  van  de  gedoogcoalitie en ruzie om de verkiezingsdatum, hebben een aantal politici stiekem geluisterd naar al die ondernemers die aanwezig waren. Het kan bij na niet anders! Immers binnen twee dagen ligt er een financieel akkoord waardoor Nederland in ieder geval een betrouwbare partner blijft in de internationale financiële wereld. Dat scheelt weer heel veel rente die wij als Nederlanders, maar ook wij als ondernemers, even niet hoeven te betalen. Die twee dagen onderhandelen, schelen ons miljarden op jaarbasis. Dat smaakt naar meer. Politieke bedrijven, over de eigen schaduw heen en  in korte tijd de juiste maatregelen nemen. Het lij kt wel het bedrijfsleven.

Teleurstellend is dan weer de reactie van allerlei belangengroepen, die natuurlijk weer om het hardst schreeuwen dat juist zij niet rechtvaardig worden behandeld. Het gaat  niet ver genoeg, niet eerlijk genoeg, te onduidelijk of niet meedoen omdat we altijd tegen zijn.

In ieder geval blijven we binnen het  3 %  begrotingstekort, naar mijn smaak nog te veel want het blijft tekort. Maar in ieder geval binnen de afspraken die we met elkaar in Europa hebben gemaakt. Zoals u weet afspraak is afspraak!

Sprekende met onze ondernemers valt het mij op dat vele van u het eigenlijk best goed gaat. Dat wil natuurlijk niemand rond toeteren, maar tijdens onze bedrijfsbezoeken verbazen wij er ons over wat het Nederlandse bedrijfsleven allemaal te bieden heeft. Zeker, moeilijke tijden gehad en nog steeds maar ook veel stuurmanschap om de onderneming aan te passen aan de markt, kansen te zoeken en te vinden en daarmee door te innoveren en weer winst te maken. Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe producten, nieuwe bedrijfsmiddelen en nieuwe verkoopmarkten en zo kan het middelgrote en grote bedrijfsleven van Nederland het prima doen in de steeds verder globaliserende economie. We mogen best trots zijn op onze bedrijven, over hun veerkracht en dus over de kracht van onze economie. Het staat wel vast dat de internationale context steeds belangrijker wordt, zeker binnen Europa maar ook daarbuiten.

Volgende maand gaan we op 12 juni weer een staaltje Hollands  ondernemerschap aanschouwen in London, waar Steven  Lubbers  ons  meeneemt in de  wereld  van  staal. Wij hebben   een  klein  voorproefje  gehad   en  dat smaakt naar meer!

U zult het zien: ook die trip wordt weer Ontroerend Goed! Vriendelijke groet,

Wim van Sluis
Algemeen Directeur