About

Welkom bij de Kennissenclub!

Bekijk het filmpje voor de achtergronden door Wim van Sluis,
Algemeen Directeur

De Kennissenclub

Kennis delen om van elkaar te leren staat bij een ieder hoog in het vaandel.
De Kennissenclub is dé denktank van ondernemend Nederland.
Het kan anders in Nederland, het kan beter, want Nederland is ondernemend!

De Kennissenclub draagt bij aan de economische ontwikkeling van het Nederlandse en internationale bedrijfsleven.
>> Lees verder

De Kennissenclub is de ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven en onder-nemende publieke dienstverlening waar kennisdelen een voorsprong op de concurrentie biedt op weg naar een duurzame excellente bedrijfsvoering van uw organisatie. Een vertrouwende omgeving waar u kunt klankborden met gelijkgestemden op het gebied van ondernemen maar ook uw opinies over politiek en de publieke dienstverlening kunt afstemmen met beleidsmakers en bestuurders. Een club waar plezier in het ondernemen voorop staat in welke organisatie u ook werkzaam bent.

Welkom in ons exclusieve Kennissennetwerk waar u zich thuis voelt en waar u juist wel met uw hoofd boven het maaiveld uit kunt steken!
Dé denktank die staat voor wederzijds vertrouwen, professionaliteit, veel- zijdigheid, flexibiliteit en dynamiek!

De Kennissenclub is een ondernemersnetwerk van bedrijven, waarvan slechts de topleiding lid kan worden.

De ambitie van de kennissenclub is om uit te groeien tot de Ondernemersdenktank van Nederland. En wil op termijn mede een platform bieden aan de Economic Development Board Netherlands (EDBN); het platform van en door ondernemers uit allerlei sectoren die thema gericht de Nederlandse overheid en organisaties van advies dient op het gebied van het inrichten van de Nederlandse maatschappij, mede op basis van internationale inzichten en adviezen. Daarnaast biedt De Kennissenclub een platform voor ondernemers om kennis met elkaar te delen en met elkaar te netwerken.

De kloof tussen politiek, ambtenarij, zelfstandige bestuurorganen en ondernemers kan worden gedicht door een intensieve samenspraak over (toekomstig) beleid en de uitvoering daarvan, gericht op het versterken van de welvaart en het welzijn in Nederland. Naar onze ervaring (met de Economic Development Board Rotterdam) en overtuiging kunnen ondernemers uit de industrie, de creatieve en zakelijke dienstverlening, de kunst, de sport en de cultuur samen met beleidsbepalers en uitvoerders het verschil maken in Nederland over (vermeende) sociale, politieke en culturele grenzen heen. Succesvol ondernemerschap kan niet zonder een netwerk met waardevolle kennissen!

De Kennissenclub organiseert rondom verschillende thema’s unieke bijeenkomsten en events waarin in ontspannen sfeer ervaring- en kennisuitwisseling centraal staan.