Rosalinda Strik

De Kennissenclub staat onder supervisie van Rosalinda Strik (1970). Zij is  vele jaren werkzaam geweest bij de markante Twentse ondernemer Hennie van der Most. Rosalinda fungeerde o.a. als gastvrouw van het DGA-Network, de business club voor “gelijkstemden” van Van der Most, met als locaties De Koperen Hoogte te Zwolle en Evenementenhal Gorinchem. Voor het DGA-Network heeft zij zich met veel plezier ingezet alle inhoudelijke bijeenkomsten, reizen en events op top-niveau te organiseren en te leiden, de PR & communicatie te verzorgen en het ledenbestand naar 400 DGA’s op te bouwen en te onderhouden. Ze bracht ondernemers uit alle branches met elkaar en met overheden/bestuurlijke organisaties in contact.

Na terugkomst in het westen van het land, heeft ze medio 2010 binnen het kantoor van Daamen & van Sluis samen met Algemeen Directeur Wim van Sluis RA en de overige bestuursleden de handen ineengeslagen en de Kennissenclub opgericht.

Levenswijsheid:

“Sometimes we do not find the time,
to stop all movement and think.
Without thought there would be no time,
no history,
no action!”

Paul Fentener van Vlissingen