Rechtspraak of spraakgebrek?

Vervelend als je niet goed uit je woorden kan komen. Nog vervelender als dat komt door een handicap, maar ronduit stuitend als je dat in de rechtszaal doet terwijl je de rechter bent.

U zult ongetwijfeld de soap rond het proces van Geert Wilders hebben gevolgd en met stijgende verbazing. Klaarblijkelijk had Bram Moszkowicz voorinformatie want Geert Wilders beriep zich op zijn zwijgrecht. Voorinformatie over de partijdigheid van de rechters. Niet zo vreemd als je bedenkt dat daar waar het Openbaar Ministerie had besloten om niet over te gaan tot vervolging het gerechtshof in Amsterdam besloot toch tot vervolging over te gaan. Dat zelfde gerechtshof boog zich over de zaak met een deel dezelfde rechters die tot dat besluit waren gekomen. Dan kun je denken dat je al veroordeeld bent voordat het proces begint. Dat bleek eigenlijk gelijk uit de opmerkingen van de President van de Rechtbank die uit de bocht vloog met de opmerking dat Geert Wilders wel vaker een stelling poneert maar daarna het debat uit de weg gaat.

Vreemd voor een rechter om een rechtszaak te vergelijken met een (politiek) debat.

Daarna nog uit de opmerking dat de rechter zich wel kon voorstellen dat een van de klagers de film Fitna niet wilde aanzien.

De rechtszaak ging snel door het zwijgen van Geert Wilders en het Openbaar Ministerie kwam na een doorwrocht betoog van een dag tot de conclusie Vrijspraak. Daarmee behield het OM haar consistente lijn in navolging van het besluit om niet te vervolgen. Dan denk je toch dat is geregeld nu komt het tot een afronding, hoewel de rechtbank altijd kan besluiten dat er toch een veroordeling inzit. Waarschijnlijk voorvoelde Moszkowicz iets in die trant want hij hield een lang en doorwrocht pleidooi voor vrijspraak en vroeg natuurlijk om de arabist te horen over een dinertje met een van de rechters van de rechtbank, die zich over de zaak had uitgelaten. Dat zoiets kan is al vreemd maar nog vreemder is het dat de rechtbank dat verzoek weigerde. En zo werd de rechtbank gewraakt door de eigen collega’s.

Een trieste afloop van een proces dat er volgens het Openbaar Ministerie nooit had moeten komen. Je vraagt je af of het Openbaar Ministerie nu onderzoek gaat doen naar de gedragingen van de leden van de rechtbank en of het strafbaar is dat rechters vooringenomen en met een eigen agenda de rechtszaal inlopen en getuigen-deskundigen tijdens etentjes proberen te beïnvloeden. Het zal wel niet maar het is toch zeer zorgelijk dat de rechtspraak in Nederland tot zo’n bedenkelijk niveau is vervallen. Zeker als dan de President van de Hoge Raad op zondag in Buitenhof, een politiek praatprogramma van de publieke omroep, de politicus Wilders gaat corrigeren op zijn zogenaamde schadelijke uitspraken over de rechtspraak. Het zou zo maar kunnen dat de Hoge Raad zich over deze zaak nog een keer moet gaan buigen.

Montesquieu  zou zich in zijn graf omdraaien als hij zou horen wat van de Trias Politica in Nederland is terecht gekomen.

Voor Geert Wilders in persoon is deze zaak natuurlijk een zeer vervelend voorval maar ook voor anderen is er onzekerheid over de vrijheid van meningsuiting.

Je kunt je ook afvragen of het verstandig is om deze column te schrijven.  Immers het risico bestaat om weggezet te worden als vriend van Wilders en wie wil dat nu tegenwoordig? Aan de borreltafel zijn we allemaal stoer maar in het openbaar krijgen toch velen een spontaan spraakgebrek als het over dit soort zaken gaat. Wilders en een door Wilders gedoogd kabinet zou het aanzien van Nederland in de wereld schaden, zou een tweedeling in de samenleving creëren zou aanzetten tot rellen en zo verder. Nog niets van dit alles gezien nu we de regeringsverklaring en de algemene beschouwingen achter de rug hebben.

In ieder geval had onze nieuwe premier Rutte geen spraakgebrek en schitterde hij als beste debater in de Tweede Kamer. Nu maar hopen dat de rechterlijke macht dit kabinet niet steeds dwars gaat zitten in de uitvoering van de noodzakelijke hervormingen van Nederland. Voor je het weet sta je voor de rechter als je een verschil maakt tussen een Zweeds en dus een  Europees paspoort en een Turks paspoort. En dan maar afwachten wat de politieke voorkeuren zijn van de rechter of wat zijn of haar spraakgebrek dan wel niet is.

Met vriendelijke groet,

Wim van Sluis
Directeur Kennissenclub