Rutte I met volle kracht vooruit

De formatie van het nieuwe kabinet Rutte bevindt zich in de eindfase. Vele (maatschappelijke) organisaties geven schoten voor de boeg, weinigen zijn daarbij positief. Het nieuwe minderheidskabinet Rutte van CDA en VVD, met gedoogsteun van de PVV, zal rekening moeten houden met veel (maatschappelijke) oppositie naast die van de Tweede Kamer. Nog voordat er iemand is of wordt geschoren wordt er al gepiept en gekreund over de komende bezuinigingen. Weinigen zijn bereid om dat als kans te zien voor verandering en verbetering. Juist meer dienstverlening op een effectievere en efficiëntere manier door de overheid.

Wij van De Kennissenclub zien juist de kans dat het nieuwe kabinet Rutte gaat staan voor slagkracht in een veranderende maatschappij met een duidelijke richting en helder omschreven, meetbare en afrekenbare doelen waarover jaarlijks verantwoording wordt afgelegd en zonodig wordt afgerekend. Eigenlijk de Rotterdamse methode om een overheid te besturen met ondernemerstechnieken.

Die kansen zijn er zeker zoals tijdens onze laatste bijeenkomst van De Kennissenclub helder uit de doeken gedaan door Victor Muller in zijn verhaal over de overname van Saab.

Er is met Prinsjesdag van 21 september 2010 al een klein voorschot genomen op de bezuinigingen die nodig zijn in de komende jaren waarbij de motor van economische groei het bedrijfsleven wordt ontzien en de broodnodige innovatieagenda inclusief het onderwijsveld wordt gestimuleerd.

Bernhard Wientjes, voorzitter van het VNO-NCW noemde deze begroting misschien wel de beste van dit inmiddels demissionaire kabinet.

De kansen voor Nederland liggen duidelijk in het buitenland met de export van goederen, innovatie en kennis op het gebied van chemie, voedsel, water, infrastructuur, logistieke concepten, financiële diensten, energie en off shore industrie en noem maar op.

De eerste aanbeveling aan het nieuwe kabinet is een sterk internationaal georiënteerd Ondernemersministerie van Economische zaken, gekoppeld aan Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking.

Het tweede advies wordt de innovatie agenda. De innovatieagenda moet gedreven worden door het (internationale) bedrijfsleven in samenwerking met onze meer dan uitstekende kennisinstituten. Dus niet de overheid slaat de trom met een innovatieplatform maar het bedrijfsleven. De overheid vult de randvoorwaarden in en faciliteert zoals dat bijvoorbeeld in Singapore gebeurt. Kortom maak een (international) Economic Development Board voor Nederland

Natuurlijk staan infrastructuur, onderwijs, regelgeving, de veranderende rol van de overheid in een globaliserende wereld ook hoog op de ondernemersagenda.

Het gaat erom dat wij als ondernemers niet alleen helpen om die waardevolle adviezen te maken en te daar neer te leggen waar invloed uitgeoefend kan worden, belangrijker nog is dat wij als ondernemers ook helpen met en toezien op de uitvoering. Dat wordt een essentieel voorwaarde van succes voor de BV Nederland hoe al die goede ideeën en kennis die wereldwijd bestaat toe te passen in onze eigen Nederlandse context. Als je het aan de overheid alleen overlaat dan verwordt het tot een bureaucratische brij van de rechtvaardige nivellerende gelijkheid zonder dat vooruitgang wordt geboekt.

Rutte I met volle kracht vooruit zou ik zeggen!

Wim van Sluis