That’s were Fuentz is for!

Het begon heel klein.
Een zakenvriendje van me vroeg of ik hem kon helpen met een beetje geld. Hij had een leuk concept maar zijn bank wilde de start-up niet financieren.
Ik had liquide middelen over en vond de voorwaarden waaronder mijn vriendje het geld kon ontvangen interessant. Beduidend meer rente dan op de bank, ik kreeg aandelen en kon hem adviseren op een aantal punten.
Anderhalf jaar later kreeg ik mijn uitgeleende geld terug en verkocht ik hem mijn aandelen. Return on investment: 16%.

Dat vond ik interessant en bedacht me dat ik dat vaker wilde doen. Dus liet ik dat op een aantal plekken vallen en voordat ik het wist zat ik in allerlei netwerken van jonge ondernemers, slimme studenten met geniale ideeën en innovatieve types die continue concepten bedenken maar geen geld kunnen vinden.

Heel veel interessante en spannende dingen dus, soms lijkt het wel oneindig, maar mijn overtollige liquiditeiten zijn dat niet! Wat zonde van al dat moois dat nu niet verder dan het papier zou komen…
Ik haalde er vrienden bij en samen vormden we gelegenheidsallianties om de meest interessante cases te financieren. Of aandeelhouder te worden of allebei.

Op een bijeenkomst vorig jaar van de Kennissenclub vertelde ik dit aan een ander lid.
Terwijl ik het stond te vertellen en om me heen keek, realiseerde ik me dat er in de Kennissenclub veel meer jongens en meisjes zijn met mogelijkheden om liquiditeiten onder strikte voorwaarden ter beschikking te stellen aan innovatief ondernemerschap.
En met elkaar zouden we een stevig fonds kunnen vormen!

Een gesprek met Wim en Roos was snel gepland en mijn businessplan werd omarmd.
We gingen het doen!

Tijdens de introductie van het programma in de Keukenhof hebt u er kennis mee kunnen maken: Fuentz, het platform van investeerders van de Kennissenclub.

Fuentz is te duiden als een investeringsfonds met daaraan verbonden een website die als platform dient voor ondernemers met een idee om financiering of kennis te vergaren bij besloten groep professionele investeerders.

Wanneer een lid van de  Kennissenclub mee wil doen, moet hij aandelen van Fuentz vergaren ter waarde van € 10.000,-. Deze gelden worden gebruikt om 5% van het gevraagde bedrag te investeren (aandelen te verschaffen) in de onderneming van de ondernemer die door een zware, zorgvuldige screening is gekomen.

Daarbij krijgt de investeerder/aandeelhouder toegang tot het platform van Fuentz waar gegevens bekeken kunnen worden van investeringsproposities van de ondernemers die door de screening zijn gekomen. De investeerder/aandeelhouder kan aangeven op welke wijze hij de ondernemer wil ondersteunen. Door het delen van kennis in de vorm van een adviesfunctie of commissaris of investeren doormiddel van het aankopen van aandelen of investeren van geld met uitzicht op omzetgerelateerd rendement. Iedereen bepaalt zelf of hij actief of passief wil investeren.

Fuentz zorgt ervoor dat er standaardovereenkomsten klaarliggen en zal waar nodig bijstaan met advies. Het hele proces tot aan het moment van investeren wordt zo compleet mogelijk verzorgd.

Groeten,

Marlies Mulder

@iedereen: www.fuentz.com

Contact:
DGA De Zakenpartner bv
m.mulder@dezakenpartner.nl
T: 06-54774981
I: www.dezakenpartner.nl