Transitie Ondernemen

Ik kom het nu elke dag tegen, of het nu op een top level meeting is met bankiers, accountants, bouwbedrijven of energiebedrijven. We schijnen in een transitie te zitten. Een soort permanente vorm van verandering waarbij niemand precies weet waar dat toe gaat leiden.

De bank, in dit geval de ING bank, maar je kunt net zo goed de naam van een andere bank invullen, heeft de afgelopen jaren veel gereorganiseerd, moet komende jaren nog veel doen en voorziet rond eind 2015 een aantal pijnlijke processen te hebben afgesloten. De klant centraal moet en mag niet vertaald worden naar dat de wensen van de klant worden uitgevoerd. Neen, het gaat erom dat de bank bepaalt wat goed is voor de klant passend binnen haar eigen beleid van risico reductie, balans versterking en hogere winstmarges om grote verliezen op te vangen. De bank zit in een transitie en is even bezig met zich zelf tot en met 2015 wanneer dan de volledige staatssteun is afgelost. Dit geldt natuurlijk even zeer voor de ABN AMRO die nog even corporate fit gemaakt moet worden om dan eventueel in 2015 naar de beurs te kunnen. Erger dan bij de Rabobank kan het bijna niet, een bestuurscrisis, een boete van € 723 miljoen, een reorganisatie waarbij honderden kantoren worden gesloten en 8.000 medewerkers en -sters worden ontslagen. Nou die transitie zal ook wel even duren, het mag mazzel heten als dat voor eind 2015 is afgerond.

Meer voorbeelden van transities: Decentrale energieopwekking maakt Energiebedrijven overbodig en goedkope kolen maken gascentrales overbodig. De webwinkel maakt de ouderwetse winkel overbodig en Wehkamp online en Bol.Com groeien. Twitter gaat voor een achterlijk hoog bedrag naar de beurs en de post wordt steeds maar minder. Er wordt geen nieuw huis meer gebouwd wegens kopersstaking en gebrek aan passende financiering. Voor grootschalige herstructurering en kwaliteitsverbetering hebben de woningbouwverenigingen onvoldoende geld. De overheid geeft geen soelaas, kan ook niet want de inkomsten zijn ( afgerond) € 247 miljard en de uitgaven € 266 miljard, verschil bijna € 20 miljard, circa 9%. Conclusie de overheid moet nog verder bezuinigen want de groei van de inkomsten zit er voorlopig niet of te weinig in. De zorgsector en de sociale zekerheid zullen komende jaren fors worden aangepakt. Dat zal ook niet voor 2015 zijn afgerond.

Transitie , Wen er maar aan!

Alle beroepen of het nu artsen zijn, fiscalisten die internationale belasting routes bedenken, accountants die niet zien dat er wordt gesjoemeld met derivaten, directeuren van woningbouwverenigingen, alweer frauderende bankiers, allemaal in transitie want niemand heeft nog vertrouwen in hen, wen er maar aan. Ook daar geldt nog steeds de klant centraal maar dan wel passend binnen het eigen beleid van risicoreductie, angst voor toezichthouders als AFM, DNB, DCMR, BFT en noem maar op. Passend ook bij het ondernemingsbeleid van schuldreductie, balans verkorting, marge verbetering. Lef is er niet veel meer, behalve natuurlijk bij de bedrijven die de transitie al hebben gemaakt, excelleren in hun niche, veelal actief zijn in het buitenland en een mooi eigen vermogen hebben.

Nee van de banken, de grote institutionele organisaties, de grote bouwondernemingen, de zogenaamde respectabele beroepen en de overheid moeten we het de komende jaren niet hebben. Die zijn nog jaren in transitie en moeten nog wennen aan de nieuwe werkelijkheid

We zullen het in komende jaren moeten hebben van die innovatieve, exporterende bedrijven die wel goed in de markt zitten en globaal kunnen concurreren met hun wereldwijde collega’s. Maar ook eigenzinnige lokale bedrijven die precies inspelen op de persoonlijke wensen van de klant al dan niet gesegmenteerd in generaties al anderszins. Ook die bedrijven gaan het maken en hoeven van zich zelf ook niet zo groot te worden. Plezier in het ondernemen en zorgen voor de klanten staat voorop!

Ondernemerschap en innovatie, leidende tot duurzame diensten en goederen die ook nog slimmer en dus goedkoper worden geproduceerd, that’s the name of the game. Maar de winnaars van vandaag kunnen de verliezers van morgen zijn, permanent in verandering en overgeleverd aan de steeds individuelere wensen van de zich zelf wel centraal stellende klant. Hyves is uit, Facebook ook al minder populair het gaat nu om Instagram, als ik mijn dochter van 13 mag geloven. Duurzame innovatie die echt iets bijdraagt zodat processen en producten veiliger, slimmer en goedkoper worden, dat zijn de jonge innovatieve ondernemers die wij bijvoorbeeld met Fuentz willen steunen. De winnaars van morgen die door eigenzinnigheid hun eigen doelgroep aan klanten aanspreekt.

Een goede begeleiding, adequate financiering met eigen vermogen, zuinig investeren en het toespelen van relaties en klanten, dat is de bijdrage die Fuentz en de meeste leden van de Kennissenclub kunnen en willen geven. Door ondernemerschap centraal te stellen, door een financieel restrictief beleid, door sterke ethische normen en waarden op het gebied van product, dienst en klantbehandeling en door te streven naar duurzaamheid in al haar facetten zal Nederland al ruim voor eind 2015 uit de crisis zijn. Wellicht nog niet alle sectoren en zeker nog niet de traditionele sectoren die nog een forse transitie moeten maken naar de tucht van de markt en de wens van de klant.

Dat is niet erg, de goede ondernemingen zullen alleen maar sterker worden en de ondernemingen die geen bestaansrecht hebben moeten er ook gewoon mee stoppen. Transitie ja zeker, wen er maar aan!

Ondernemende groet,

Wim van Sluis,
Directeur van de Kennissenclub.