“Wij zijn ons brein: van baarmoeder tot Alzheimer”

Auteur: Dick Swaab

Wij zijn ons breinEind 2010 verscheen het boek van prof. dr. Dick Swaab, de beroemde hersenonderzoeker (geb. 1944), met als titel “Wij zijn ons brein”.
Inmiddels heeft de verkoop een astronomische hoogte bereikt en is dit boek in de eerste helft van 2011 het meest verkochte boek van Nederland.

Het boek van professor Swaab leert je alles wat je ooit over je hersenen wilde weten. Het is het verhaal van je leven dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een wijze die bepalend is voor de rest van je leven.

Het boek is een echt standaardwerk geworden over de functies en werkingen van de hersenen, vanaf de conceptie tot aan het overlijden.
Vele onderwerpen komen aan bod, zoals Alzheimer, Parkinson, pedofilie, homoseksualiteit, schizofrenie, alcoholisme, fitness. Al deze zaken kunnen volgens de arts en neurobioloog verklaard worden vanuit de werking van de hersenen.

Swaab’s uitspraken zijn vaak controversieel, zeker wanneer hij zich waagt op maatschappelijk terrein. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat alle zwangere vrouwen zouden moeten stoppen met roken aangezien dat 30% te vroeg geboren baby’s zou schelen en € 26 miljoen aan kosten voor de gezondheidszorg zou besparen.

Dick Swaab is meerdere malen met de dood bedreigt door groeperingen en mensen die zich niet konden verenigen met zijn theorieën. Met name zijn theorie over homoseksualiteit (de biologische klok van homoseksuele mannen is twee keer zo groot als die van heteroseksuele mannen) had een storm van protest tot gevolg.

Zijn andere theorie, daterend uit het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw, dat homoseksuelen genetisch verschillend zijn van heteroseksuelen wordt tegenwoordig ondersteund door Amerikaanse onderzoekers.

Het boek is een echte eye-opener en kan ik iedereen aanraden die meer wil begrijpen van het menselijk gedrag en van zijn eigen gedrag in het bijzonder.
“Wij zijn ons brein” is een meesterlijk boek, ook voor diegenen die het niet met hem eens zijn.

Albert de Booij.