Zuiver Noord

Ir. Marc Cornelissen

Zuiver NoordMet dit boek zet Marc de koers uit.

De rauwheid van het poolgebied raakte eenieder die er mee in aanraking komt. De wildernis spreekt duidelijke taal tot wie er wil verblijven.

Een bijzondere wereld opent zich dan ook aan wie de spelregels respecteert en zijn zintuigen opent.
Met zijn Antarctische expedities gaat Marc een stap verder dan het bevorderen van bewustwording rondom het thema klimaatverandering.
Steeds duidelijker tekent zich voor Marc een even zorgwekkende alsook fascinerende ontwikkeling af. Het zeeijs neemt in omvang af en de waarnemingen gaan sneller dan de wetenschap kan verklaren vanuit bestaande modellen en inzichten.

Marc krijgt het plan om het Climate Change College op te richten en wordt gesteund door ‘Ben & Jerry’s ‘, de beroemde ijsfabrikant. Ook het Wereld Natuur Fonds sluit zich bij het initiatief aan. Marc’s grond idee is eenvoudig:
lanceer een aansprekend programma dat jongeren actief betrekt bij het vinden van oplossingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. 

Vanaf 2006 sluiten Engeland, Ierland, Duitsland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Zweden en Denemarken zich bij dit project aan.

Marc heeft samen met Philip de Roo in alle stilte aan een gezamenlijk initiatief gewerkt, dat uiteindelijk in mei 2011 ten uitvoer werd gebracht.
Met ‘Missie Sila’ brachten zij verschillende Nederlandse belanghebbenden en experts in Groenland bij elkaar.
Deze missie had tot doel om de dialoog te bevorderen over het kwetsbare poolgebied, dat tevens grote economische waarde heeft.

Het boek ‘Zuiver Noord’ leest als een spannend jongensboek, met avonturen over reizen, afzien, succes, ijsberen, prachtige natuur.
Maar tevens is het een onmisbaar boek voor elke manager of leider van een organisatie of bedrijf.

De ijsberg geeft een mooie metaforische kijk op factoren die bepalend zijn voor succes. Wie boven de waterlijn kijkt, ziet het topje van de ijsberg;

datgene waar jaarverslagen, websites en sollicitatiebrieven vol mee staan. We hebben het dan over kennis, vaardigheden, capaciteiten, processen en zo voort.
Tegelijkertijd is het topje van de ijsberg onlosmakelijk verbonden aan wat zich onder de waterlijn bevindt.
Naarmate je verder naar beneden afdaalt, worden factoren moeilijker maakbaar en meetbaar. Daar wordt bepaald wie je werkelijk bent en waar je potentie zit.
Daar worden de handvaten gevonden om een bestendige, synergetiesche verbinding tussen individuen te maken (lees: teams te smeden).
Onder de waterlijn wordt bepaald of een onderneming werkelijk onderscheidend en vernieuwend kan zijn.

Om te overleven hanteert Marc de kenrachting spreuk
’Fit in or fuck off’.

Lézen dat boek!

Voor meer informatie over het boek, lezingen en trainingen:

www.marccornelissen.com.

Albert de Booij
CEO & Oprichter Speakers Academy®

Welke ambitie je ook omarmt, ‘Zuiver Noord’  zal je er brengen.